BJARNE KVAMbjarne.kvam@bt.no Fitjar/Bergen— Vi har blitt holdt for narr og ført bak lyset i årevis, sier Geir Sælevik til Bergens Tidende. Skal registreres Ifølge loven skal en anmeldelse registreres så snart den innkommer til politiet. Det betyr normalt samme dag.Men i Geir Sæleviks tilfelle tok det ikke én dag - det tok hele 1350 dager. 45 måneder. Han måtte regelrett kjempe med Hordaland politidistrikt, for at de skulle gå med på å registrere anmeldelsen. Gang på gang måtte det skrives brev og purringer, for å få dette til.Og samme dag som anmeldelsen ble registrert, ble saken hans henlagt. Gikk til motanmeldelse Politimester Einar Drægebø og politiinspektør Harald Bilberg mente at det ikke var nødvendig å etterforske om søsterens påstand om minst 2000 voldtekter, kunne være falsk.Det var den 9. mars 1994 at Geirs søster anmeldte ham for groteske seksuelle overgrep. Det var påstand om voldtekter "hver dag, andre ganger en gang eller noen ganger i uken". Dette skal ha skjedd fra hun var syv år, og "vedvart helt frem til det siste". Hun var da 34 år. I klartekst betydde dette en anklage om minst 2000 voldtekter. Dessuten anklaget hun Geir for en rekke andre perverse seksualovergrep, samt overfall.Først i august 1994 fikk Geir vite om anmeldelsen - men han fikk ikke vite noe nærmere om hva anklagen gikk ut på, ut over at det var snakk om sex-overgrep.Geir hadde status som siktet. Bror også anmeldt I februar 1995 innleverte Geir og broren Dag Sælevik anmeldelse til Fitjar lensmannskontor. De anmeldte i fellsskap søsteren for falske anmeldelser.På dette tidspunkt var også Dag for lengst anmeldt.Lensmann Svein Lunde i Fitjar mottok anmeldelsen. Han skrev noen uker etter: "Dykkar anmeldelse for falsk anmeldelse er registrert. Det vil imidlertid ikkje verta teken etterforskningsmessige skritt i denne saken før etter at saka mot Geir er avgjort."Fortsatt var Geir under etterforskning. Anklagene om seksualovergrep ble henlagt etter bevisets stilling. Han ble tiltalt for overfall. Da saken kom opp, la aktor ned påstand om frifinnelse og Geir ble frikjent.Etter frifinnelsen dro Geirs advokat samt privatetterforsker Harald Olsen rett til Fitjar lensmannskontor for å få fortgang i etterforskningen av den påstått falske incest-anklagen.Lensmann Svein Lunde forsikret da at saken umiddelbart ville bli etterforsket. Ikke registrert likevel Det var nå 27. mai 1997. Det var allerede gått over to år siden Geir og Dag anmeldte søsteren.I januar 1998 purret Geirs advokat på lensmannskontoret, skjedde det noe?De fikk ikke svar før et halvt år senere. Da svarte politiinspektør Harald Bilberg ved Hordaland politidistrikt. Det var et slag i ansiktet: "Geir Sælevik har ikke pr. d.d. inngitt noen anmeldelse", skrev politiinspektøren den 29. mai 1998.Geir ble forbannet, men var etter hvert blitt vant til det mest utrolige. Han fikk advokat Arvid Sjødin i Stavanger til å overta saken. Sjødin skrev til politiet og krevde at anmeldelsen måtte registreres. Etter en måned uten svar purret Sjødin.Politiinspektør Bilberg nektet fortsatt å registrere anmeldelsen.Sjødin gikk ett trinn opp og klaget til Hordaland statsadvokatembeter. Heller ikke der var det svar å få. Sjødin måtte purre på statsadvokat Rolf Strøm. Ble registrert Først etter seks henvendelser til politi og påtalemyndighet ble det besluttet av statsadvokat Rolf Strøm at saken skulle registreres. Halvannen måned etter gjorde Hordaland politidistrikt det de ble pålagt. Anmeldelsen for falsk anmelselse ble registrert 4. november 1998.Men samtidig som saken ble registrert, ble den henlagt.Politiet hadde ikke gjort noe som helst for å undersøke om Geir hadde rett i at incest-anklagene var falske. Men fortsatt fant de ikke grunn til å undersøke saken. Går til sak Fortsatt kjemper Geir Sælevik for å bevise at anklagene mot ham ble fremsatt mot bedre vitende.Han har reist søksmål mot søsteren og andre han mener har forklart seg bevisst uriktig i saken.Han vil også saksøke staten og de personer innen politi og påtalemyndighet som har håndtert saken.

Fakta/ Sælevik-saken * Geir Sælevik (44) fra Fitjar ble i 1994 anmeldt av sin fem år yngre søster for å ha voldtatt henne daglig og ukentlig fra hun var syv år og "til det siste". Dette innebærer en anklage om flere tusen voldtekter.* Også broren Dag ble anmeldt av søsteren, for vold, tyveri og hærverk. * Anklagene ble fremsatt midt i en bitter familiestrid om en eiendom. Brødrene har hele tiden ment at de har vært utsatt for et komplott.* Begge anmeldte søsteren for falske anmeldelser, men politiet brydde seg ikke om å etterforske den siden av saken.* 9. mai ble Geir Sælevik renvasket for incestanklagen, etter syv års hard kamp. Riksadvokaten valgte å henlegge saken som intet straffbart forhold.

Les også: Skal registreres samme dagTaus lensmann I strid med instruks