• Kalking har ødelagt ørretbestanden, planter og mose i det vernete Ynnesdalvassdraget.

TOR LEIF PEDERSEN tor.pedersen@bt.noFrøyset

Tidligere mangeårig formann i Masfjorden innlandsfiskenemnd Magne Helge Sleire, sier dette til Bergens Tidende.

— Alt liv i Ynnesdalvassdraget - sjøørret, insekter, planter og mose - har gjennom hundrevis av år tilpasset seg det naturlig sure vatnet. Men vatnet var for surt til at laksen kunne leve der. Begrunnelsen for å starte kalkingen i 1991, var ifølge Direktoratet for naturforvaltning (DN) å få laks tilbake i vassdraget. Lokalbefolkningen hevder det aldri har vært laks i vassdraget, sier Sleire.

Ønsket konsekvensutredning Allerede et år etter at kalkingen startet, så bygdefolk at det var i ferd med å skje forandringer i vassdraget. Innlandsfiskenemnden i Masfjorden kommune der Sleire var formann, forlangte stans i kalkingen.

— Vi ønsket en skikkelig utredning av konsekvensene av kalkingen. Og vi mente det var unødvendig å kalke fordi det var rikelig med fisk i vassdraget. Men vi ble ignorert av både fylkesmannens miljøvernavdeling og av forskerne ved Universitetet i Bergen (UiB) som var engasjert i prosjektet.

Sjøørretbestanden redusert - I Frøysetelva nederst i vassdraget, var det ekstremt mye sjøørretyngel før kalkingen startet. Nå er bestanden redusert til en tredel. Mosen på elvesteinene er død. Det har vært en formidabel økning av parasitter som bendelorm og rundormen eustrongylides i vassdraget. Disse parasittene kan ta liv av fugl og pattedyr hvis de får dem levende i seg.

— Er parasittene farlige for mennesker?

— Det kan de være. Veterinærinstituttet i Oslo har i et brev til miljøvernavdelingen i Sogn og Fjordane skrevet: «Levende eustrongylides skal man ikke få i seg. De kan nemlig legge ut på svært bisarre vandringer i organismer de ikke hører naturlig hjemme i.» Parasitten var påvist i vassdraget på 60-tallet, men ikke i så store forekomster som nå. Vi har funnet fisk på under 100 gram med opp til 25 slike ormer i seg. Hvis for eksempel en hegre spiser en slik fisk, vil den være død i løpet av få timer, sier Sleire.

Vernet vassdrag manipulert - I en årrekke har vi pekt på det vi mener er negative konsekvenser av kalkingen, uten å bli tatt på alvor. Det er tragisk at myndighetene ikke har reagert på denne manipuleringen av det biologiske mangfoldet i et varig vernet vassdrag, sier Sleire.

Motstanderne av kalkingen har fått støtte i sin kritiske holdning av blant andre forsker Antonio Poleo ved Universitetet i Oslo. Han mener det kan være flere negative følger av å kalke vassdrag. Og han mener at forskerne fra UiB ikke har undersøkt grundig nok de negative effektene, særlig i Ynnesdalvassdraget.

Avviser negative effekter Forskerne som har stått for prosjektet, har selv skrevet en rapport til Direktoratet for naturforvaltning. I denne rapporten konkluderer de med at kalkingsprogrammet er vellykket og at kalking av innsjøer ikke gir noen negative effekter på faunen.

— Denne konklusjonen er - mildt sagt - ikke alle enige om, sier Sleire. Han mener uavhengige forskere med åpent sinn bør engasjeres for å se på forholdene.

Folkemøte i morgen NRK sendte i mai i fjor et Ut i naturen-program med tittelen «Med kalk som våpen» som Sleire var medprodusent for. I programmet ble det fremsatt kritikk mot kalkingen. Etter at programmet var sendt, har grunneiere og andre bygdefolk blitt urolige for hva som har skjedd med vassdraget. Derfor er det tillyst et folkemøte i Nordbygda grendahus på Risnes i Masfjorden kommende tirsdag kveld. På møtet vil forskere, folk fra fylkesmennenes miljøvernavdelinger både i Hordaland og Sogn og Fjordane i tillegg til lokale krefter orientere og debattere om kalkingen og utviklingen av fisket i Ynnesdalvassdraget.

Ingen kommentar Bergens Tidende har lest opp denne artikkelen for en av forskerne som har deltatt i kalkingsprosjektet på vegne av UiB, Gunnar Raddum. Han ønsker ikke å kommentere saken i avisen. Raddum opplyser at han skal delta i folkemøtet tirsdag.

Fylkesmiljøvernsjef Terje Aasen ved miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Hordaland sier dette i en kommentar til artikkelen:

— Jeg skal sørge for at saken blir grundig belyst på folkemøtet på Risnes tirsdag.