— Temaet er fortsatt så tabubelagt at mange ikke ønsker å være borti slike saker. De er redde for å detonere en bombe, og velger å «ikke se», sier nestleder Reidun Dybsland ved Barnevernvakten i Bergen.

Hun reagerer sterkt på at den tolv år gamle jenten ikke har fått nødvendig psykologhjelp.

— Slik skal det på ingen måte være, sier Dybsland.

— Helsetilsynet har satt i gang et kompetansehevingsprosjekt for helsepersonell og andre akkurat for å unngå slike ting. Resultatet er tverretatlige team i alle kommuner og bydeler som skal sørge for at misbrukte barn får den hjelpen de har krav på, sier Dybsland.

Et slikt team er allerede på plass i Fyllingsdalen, og Dybsland regner med at samtlige bydeler vil ha opprettet team i løpet av året.

— Hvis noen er usikker på hvordan man skal gå frem i saker hvor det er mistanke om seksuelle overgrep, kan man henvende seg til folk henvende seg til oss på Barnevernvakten. Vi skal da sørge for at barna får den hjelpen de skal ha, sier Dybsland.

Barnevernvakten er tilgjengelig på telefon 55 36 11 80 alle dager mellom klokken 08.00 og 02.00.