Derimot ga de tiltalte diagnosen «dyssosiale personlighetsforstyrrelser med trekk av emosjonell ustabilitet».

Dette grenser opp mot det man i folkelig språkdrakt kaller psykopati, ifølge psykiater Henning Værøy. Sammen med kollega Bjørn O Gunby har han vurdert Iversens mentale helse, både før, under og etter drapet for halvannet år siden.

Personlighetsforstyrrelser

De to forklarte for retten i går at de ikke har funnet tegn til psykisk sykdom hos drapsmannen, som alt første dag av hovedforhandlingene vedgikk å ha avfyrt de dødelige skuddene mot politimannen fra Askøy.

Men de hadde observert personlighetsforstyrrelser som konkluderte med diagnosen dyssosiale eller antisosiale forstyrrelser. Dette mente de kunne komme av flere forhold, både en urolig og ustabil oppvekst, samt et betydelig misbruk av alkohol og narkotika, pluss anabole steroider, over flere år.

Tiltalte startet med alkohol da han var 13 år, og har jevnlig brukt kokain og amfetamin i en ti års periode.

Hjelpelærer i datafag

Tiltaltes forsvarer, advokat Øystein Storrvik har ikke fått særlig mye å bygge sin prosedyre på under hovedforhandlingene så langt. De fleste vitneutsagn og tekniske funn peker i en og samme retning. Det mest positive som er kommet frem om tiltalte er at han fungerer som en dyktig hjelpelærer i datafag for de andre innsatte på Ullersmo.

For Storrvik gjelder det å finne mulige, formildende omstendigheter som kan redusere den lange fengselsstraffen som Iversen utvilsomt blir idømt. For skyldspørsmålet er for lengst avklart.

I går gjorde derfor forsvarer et vesentlig poeng av at tiltalte har uttrykt anger og beklagelse etter drapet.

Men dette var psykiaterne ikke enige i. Tvert imot hevder de i sin rapport at Iversen ikke angret på drapet, han sa det var en nødvendig nødhandling og at han ville gjort det samme igjen, i en tilsvarende situasjon.

Henning Værøy skilte mellom en juridisk og en emosjonell anger.

— Det er klart at tiltalte i ettertid har innsett at det er juridisk ulovlig å ta en annens liv, og at han derfor skjønner hvorfor han må fengsles.

— Men følelsesmessig har tiltalte problemer med å skille mellom rett og galt, nettopp derfor har han fått diagnosen dyssosiale personlighetsforstyrrelser.

Hovedforhandlingene i Berthelsen-saken avsluttes fredag, da aktor og forsvarer holder sine prosedyrer, og legger ned sine påstander.

IKKE UTILREGNELIG: De psykiatrisk sakkyndige har konkludert med at Tore Iversen ikke var sinnslidende da han drepte politimannen Bjarte Berthelsen fra Askøy, utenfor et utested i Oslo i mai i fjor.<p/> ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND