• Det er svært vanskelig å få endene til å møtes, selv om vi er blant de mest kostnadseffektive sykehusene i Norge, sier administrerende direktør på Haraldsplass diakonale sykehus, Eivind Hansen.

Hansen gir sin fulle støtte til direktør i Helse Bergen, Anne Kverneland Bogsnes, som ber vestlendinger gjøre opprør mot den skjeve fordelingen av støtte til sykehusene i landet.

— Vi merker denne ubalansen akkurat like godt som Haukeland. Midlene våre kommer fra samme kilde, nemlig Helse Vest. Den eneste forskjellen er at vi er et privat ideelt aksjeselskap, som er eid av en stiftelse. Den skjeve fordelingen gjør at vi begynner å tære på egenkapitalen, sier Hansen.

Han synes regjeringens politikk gjør sykehusdriften vanskelig og uforutsigbar.

— Vi har akkurat fått melding om at det kan bli nedjustering av prisene for det vi har levert i 2003, med tilbakevirkende kraft. Forslaget er at vi skal få i snitt 1000 kroner mindre for hver pasient vi har behandlet i år. For oss vil dette utgjøre et tap på rundt seks millioner kroner, sier Hansen.