— Det vil være et meget omfattende og kostbart arbeid, først og fremst fordi det er vanskelig å finne ut hvor mange som har blitt eksponert for sinkkromat i løpet av disse årene. Folk flytter inn og ut, og det gjør det vanskelig å få oversikt, sier Langård.

Han sier imidlertid at han tror det er liten sannsynlighet for at det er sammenheng mellom krefttilfellene og produksjonen ved Waardals.

— Men det er ikke rart at naboene er bekymret.

Det kan være tjenlig med en studie, men med så omfattende og kompliserte forhold vil den ta flere år, og kan fort koste en million kroner. Og likevel er det ikke sikkert at man vil finne et utsagnsverdig resultat, sier professoren.

Han ser ikke bort fra at han selv vil kunne gjennomføre en slik undersøkelse, dersom de økonomiske brikkene faller på plass.