• Det er svært uvanlig at det er store skog- og lyngbranner på Vestlandet, sier forsker Odd Stabbetorp i NINA. Så uvanlig er det at han gjerne vil forske på fenomenet.

— Det er svært spesielt med slik kratt og skogbranner på Vestlandet som det har vært nå nylig. I Norge er det som regel skogbranner på Østlandet, og den hyppigste frekvensen av disse er gjerne i innlandsstrøkene i Hedmark. Det er også vanlig at det brenner mye senere på sommeren når det er svært tørt i skogbunnen, sier Stabbetorp.

Botanikeren ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) sier han ikke tror at brannene på Vestlandet vil ha en slik positiv effekt på vegetasjon og insekter som på Østlandet.

-På Østlandet er en skogbrann en normalsituasjon. Asken etter en brann vil skape et næringsrikt jordsmonn der brent organisk materiale vil gi ny næring til plantene. Fordi det brenner ofte der, vil det ofte også være spesielle planter og insekter som finnes på ferske brannflater, sier han.

Stabbetorp ønsker gjerne å ta en nærmere titt på hva som skjer med vegetasjonen etter brannene i Rogaland og i områdene rundt Bergen, men foreløpig er det ikke satt i gang noen forskningsprosjekter i den forbindelse.

— På Vestlandet er det en tradisjon fra gammelt av å brenne lyngheier for å skape bedre beitemarker for dyr som er ute. Så der det har brent kratt og lyng, vil nok økologien reagere mer normalt, sier han.

Selv om det ikke er normalt med skogbranner på Vestlandet, tror forskeren likevel at brannene ikke har hatt så store konsekvenser for artene som lever i områdene som har vært utsatt for brannen. Men han sier det vil ta tid før skogen vil vokse opp igjen.

(NTB)