• Bydelene er satt i en umulig situasjon. Selv om vi la ned bydelsadministrasjonen, park og kulturavdelingen vår, ville vi likevel ikke få spart nok til å følge bystyrets pålegg.

Det er bydelsdirektør i Årstad bydel, Ågot Himle, som slik setter ord på den umulige økonomiske situasjonen Bergen kommune er kommet i. Hun mener bystyret forlanger det umulige av bydelsadministrasjonene.

Må kutte 17 mill. kroner

Bystyret har pålagt bydelene å spare fire prosent på årets driftsbudsjett. For Årstad betyr det at det skal kuttes 17 millioner kroner på driftsbudsjettet for siste halvår.

— Nå er det ferietid. Derfor vil vi ikke kunne sette innstrammingene i verk før 1.september. I praksis betyr det at vi bare har tre måneder å gjøre innstrammingene på. La vi ned all annen virksomhet enn oppvekst og omsorgssektoren i bydelen ville vi likevel ikke kunne spare mer enn åtte millioner kroner. Altså bare halvparten av hva vi er pålagt.

Den frittalende bydelsdirektørens budskap til bystyret er glassklart.

— Å ta de 17 millionene fra skole, barnehage og omsorgsbudsjettet uten at tjenestene blir kraftig forringet, er umulig, ja direkte uforsvarlig, sier Himle.

Bydelsdirektøren forklarer at alminnelige driftsutgifter allerede er skåret inn til beinet. Skal det kuttes mer, kommer vi ikke utenom driftsutgiftene, sier Himle.

— Men sender vi elevene hjem fordi vi ikke har råd til å sette inn vikar, eller lar sykehjemsbeboerne ligge i sengen fordi vi mangler personell til å kle på dem, får vi tilsynsmyndighetene på nakken. Vi må forholde oss til et lovverk som vi ikke kan bryte. Brukerne har rett på kvalitet, på peker hun.

Uverdig behandling

Himle mener at mange av tjenestene allerede er beskåret på grensen til det forsvarlige.

— Skjærer vi mer, vil kvaliteten på tjenestene bli så elendig at vi behandler brukerne uverdig, sier den tidligere SV-politikeren, som også har vært øverste politiske ansvarlig for helse- og sosialtjenestene i Bergen kommune.

Helse- og sosialsjef Christen Larsen i Åsane bydel er også bekymret. Han understreker at han ennå ikke har oversikt over hvordan innstrammingene konkret vil slå ut for pleie- og omsorgstjenestene i bydelen.

— Men det er umulig å spare så mye som bystyret forlanger uten at tjenestene blir kraftig forringet. I praksis betyr det at brukerne må være sykere enn de er i dag for å bli tildelt hjemmehjelp, sier han.

Larsen utelukker heller ikke at sykehjemsbeboerne må finne seg i å legge seg tidligere om kvelden og stå seinere opp om morgenen om bystyrepålegget skal følges.