• Jeg hadde ikke trodd at anlegget ikke skulle komme i bruk, men det er synd å si at jeg er overrasket sier Knut Bjerke.

Den tidligere lederen for Møhlenpris velforening bor tett ved utløpet av Nygårdstunnelen. Han er en av dem som har jobbet mest iherdig for å få renseanlegget installert.

Miljøfiendtlig

— Vegkontoret har gjennom alle år vært mest opptatt av å få bilene frem og har overhodet ikke brydd seg om miljøhensyn. At dette anlegget ikke er tatt i bruk mener jeg er typisk for Vegkontoret, sier Bjerke.

Velforeningen jobbet i sin tid iherdig for å hindre fremføringen av Vestre innfartsåre til Møhlenpris. For å få plass til det gigantisk krysset måtte blant annet 130 leiligheter rives. Etter press fra beboerne ble Vegkontoret pålagt en rekke avbøtende tiltak, både for å redusere støy- og luftforurensning.

— De har motarbeidet oss, og har hele tiden gått inn for de minst gunstige løsningene hva miljø angår.

Må tas i bruk

— Hva kommer velforeningen til å gjøre med dette?

— Dette er så ferskt at velforeningen ikke er gjort kjent med forholdet. Jeg regner med at foreningen vil kreve at renseanlegget tas i bruk, sier Bjerke.

Han mener at ethvert tiltak som kan redusere den betydelige forurensningen fra trafikken må iverksettes.

— Det kjører 35.000 kjøretøy gjennom dette krysset hver dag. Vi som bor her er veldig utsatt for luftforurensning. Selv om forurensningen ikke er tilstrekkelig i tunnelen, vil alt svevestøvet som siger ut, komme på toppen av den forurensningen som allerede er her fra før. Det var dette hensynet som gjorde at politikerne krevde rensing, sier Knut Bjerke.

— Vi må heller ikke glemme at de nye forskriftene for lokal luftforurensning er mye strengere enn de gamle. Grensene for å sette i verk tiltak ligger på en sjettedel av det som er grensen i de gjeldende forskriftene. De grensene er kommet fordi vi bedre kjenner de alvorlige skadevirkningene av svevestøvet.