— Jeg jobber gjerne videre med saken, sier advokat Kristiansen.

Han ønsker ikke en offentlig debatt om bruddet og det turbulente forholdet til de to tidligere talsmennene for Støtteforeningen for mishandlede barn (SFMB).

Straks etter sommerferien skal han ha et møte med de øvrige Garnes-guttene for å avgjøre hvordan saken skal håndteres videre for deres vedkommende.

Det er ikke aktuelt å kjøre felles sak sammen med de to utmeldte.

Kommuneadvokaten har i et 12 siders tilsvar til Bergen Tingrett nærmest raljert over stevningen fra SFMB og krevd saken avvist. Stevningen, der kommunen blir krevd for 45 millioner kroner, er juridisk sett svært tynn.

— Situasjonen som har oppstått er ganske tragisk. For de andre medlemmene som er trukket inn i stevningen er det utrolig leit. De kan risikere at kommuneadvokaten vinner frem med kravet om å avvise saken, fordi stevningen har mange åpenbare mangler, sier advokat Per Magne Kristiansen.