— Jeg vil ikke si at det viser en ukultur i HSD, eller at dette er et spesielt HSD-fenomen, sier Sigurd Gude, avdelingsdirektør for passasjerskip i Sjøfartsdirektoratet.

Han innrømmer likevel at selskapet skiller seg svært negativt ut på promillestatistikken.

— Vi har ikke sett noe liknende i andre fergeselskaper de senere årene. Av fyll, har vi bare hatt to tilfeller utenom de HSD-episodene, og ingen av de var innen fergedrift, forteller Gude.

— Er det ikke betenkelig at dette ikke bare skjer i samme rederi, men til alt overmål på den samme fergen?

— Jeg tror det er en ren tilfeldighet at det er HSD og M/F «Os» som nå igjen blir rammet. Dette er noe som kunne skjedd hvor som helst i landet, mener Gude.