Vi skal hjelpe, hjelpe, hjelpe. Befri, befri, befri, drepe, drepe, drepe. Vi er sannheten, veien og livet. Våre fiender onde, onde, onde.

Druene er søte, fiolene er blå — og du er likeså.

Vi vinner, vinner, vinner, knuser, knuser, knuser. Helt sikkert. Helt sikkert. Lyge, lyge, bløffe. Tusen takk.

May God continue to bless You!

HANS O GALTUNG,

BERGEN