GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.noForslagene er kontroversielle, og kan komme til å gi drahjelp for dem som ønsker hele broprosjektet skrinlagt for godt. Jobber for broen Fylkespolitikerne har ikke gitt opp kampen for Hardangerbrua. Etter at Stortinget i 1996 vendte tommelen ned for prosjektet, har et stort politisk flertall i fylkestinget løftet Hardangerbrua frem som det viktigste samferdselsprosjektet i transportplanperioden fra 2002 til 2011.Problemet er økonomien. Fordi Stortinget har avvist broprosjektet, har vegsjefen i sitt forslag til transportplan ikke satt av penger til broen. Selv om store deler av utgiftene skal finansieres med bompenger, er det behov for 150 millioner veikroner for å fullfinansiere milliardprosjektet. Stjeler fra rammen De pengene må tas av en allerede svært knapp ramme. I sitt forslag til uttalelse til Nasjonal Transportplan skriver fylkesrådmannen: "Innanfor den samla fylkesfordelte riksvegramma for perioden 2006-2011 vil fylkestinget omprioritere 50 mill. kr frå sekkepostane og 100 mill. kr. frå strekningsvise investeringstiltak til realiseringa av Hardangerbrua. Omprioriteringa vert delt likt mellom tiltak i Bergensprogrammet og tiltak i resten av Hordaland."Fylkesrådmannen er ikke konkret når han skal plassere kuttene i Bergensprogrammet. Grunnen er at en rekke av prosjektene ikke er ferdig planlagt ennå . Kutter i miljøtiltak Mer konkret er i kuttene på 50 millioner fra sekkeposten. De skal tas fra gang— og sykkelveier, trafikksikring, miljøtiltak og kollektivtiltak.Jan Per Styve som er direktør for regional utvikling, mener forslaget er udramatisk. Jeg kan ikke se at dette ikke skal la seg passe inn.- Nå mangler Bergensprogrammet store summer for å komme mål slik programmet i sin tid ble utformet?- Det er et relativt stort program som går over mange år. Jeg er ikke redd for at vi sammen med vegsjefen og Bergen kommune skal finne frem til en høvelig prioritering.- Hvorfor er det nødvendig å ta penger fra disse formålene og overføre dem til Hardangerbrua?- Utgangspunktet er at vi har en samlet ramme. Når vi så må kutte i denne rammen og fordele kuttene, må det skje noenlunde rettferdig Jeg vil minne om at Hardangerbrua er et prosjekt Bergen har støttet. Broen sikrer Bergens forbindelse østover Derfor er dette også et prosjekt Bergen har fordeler av, sier Styve. Les også: Bergen protesterer