GUNNAR WIEDERSTRØMgunnar.wiederstroem@bt.no

Dermed hardner kampen om å få avholdt et ekstraordinært fylkesårsmøte. Nå viser det seg at en av protokollene med krav om nytt årsmøte og nominasjonsmøte ikke er korrekt.

Var ikke til stede BT skrev i går at 14 lokallagsstyrer hadde krevd at det ble kalt inn til ekstraordinært årsmøte og nominasjonsmøte. Et av de 14 styrene var styret for Austrheim Frp.Formann Gunnar Eriksson sa til BT onsdag at styret hadde vedtatt ikke bare å kalle inn til ekstraordinært årsmøte og nytt nominasjonsmøte.

— Vi har og krevd at det velges nye delegater til disse møtene. Ellers har det ingen hensikt å avholde møtene. Lokallagene må få mulighet til å ta stilling til den nye situasjonen som har oppstått, sa Eriksson til BT.

Han sendte protokollen inn til fylkesstyret, slik vedtektene krever for at et krav om ekstraordinært fylkesårsmøte skal være gyldig. Problemet er at protokollen ikke inneholder korrekte opplysninger.

— Det viser seg at de aller fleste av de personene som hevdes å ha vært til stede på styremøtet, ikke var der. Det gjelder blant annet nestformann Truls Bauge og hans kone. Bauge har skriftlig tatt dette opp med fylkesstyret, forteller Arne Sortevik.

Meget alvorlig - Protokollen er et falsum. Det er meget alvorlig, legger han til.

— Hvilke konsekvenser vil dette få?

— Først og fremst forteller det oss at vi er nødt til å gjennomgå disse protokollene langt mer nøye enn det vi utgangspunktet hadde forestilt oss. Når en protokoll viser seg å være et falsum, kan også andre være det. BT lyktes ikke i å komme i kontakt med Gunnar Eriksson og Truls Bauge i går.