Han meddelte i går sin klient, advokatens tidligere samboer, utfallet av saken.

— Både min og hennes reaksjon var at straffen var veldig mild. Jeg får det ikke til å stemme at advokaten er dømt for både mishandling og trusler, og så får en betinget dom, sier Enge.

— Hvordan reagerte din klient på at hun ikke var blitt trodd av retten?

— Hun tok dommen til etterretning. Hun har ikke vært så opptatt av straff, men hvordan det går med sønnen. Hun er derimot oppgitt over hva en del vitner har forklart, sier Enge.

Han har forberedt kvinnen på at saken kan bli anket, og at hun må forklare seg på nytt.

— Det er hun innstilt på om nødvendig, sier Enge.

BT var i går i kontakt med statsadvokat Jarle Golten Smørdal, som skal ta stilling til om dommen ankes. Han vil ikke uttale seg før han har fått innstillingen fra politiadvokat Kjetil Kvalvik, som var aktor i saken.

Alt tyder på at påtalemyndigheten kommer til å anke dommen inn for Gulating lagmannsrett, ikke minst fordi den har prinsipielle sider. Det er svært liten rettspraksis på bruken av paragrafen om vanskjøtsel og mishandling. Det i seg selv kan være en ankegrunn helt til Høyesterett.

— Det kan være aktuelt med både en hel og delvis anke. Det kan jeg ikke svare på i dag, sier Smørdal til BT.