• Dersom det er den minste tvil om sikkerheten til tilhørere og politikere, kommer jeg til å stenge bystyresalen, sier byråd Nils Arild Johnsen.

Sprekkene i vegger og trapper i det gamle rådhuset utvider seg stadig, og politikerne er urolige.

— Jeg er ikke trygg for sikkerheten i bygget, sier Frps Arnulf Svanevik.

Den tidligere entreprenøren mener avstøttingen av trappen opp til publikumsgalleriet ikke er god nok.

I fjor høst kom det til syne sprekker både i trappene og i veggene i første etasje og i kjelleren. Sprekkene er blitt flere og de vokser og utvider seg. I trappen er det flere gjennomgående sprekker på tvers. I kjelleren er sprekkene i veggene centimeterbrede.

— Det er en meget foruroligende utvikling. Jeg er ikke fornøyd med de svar jeg har fått fra Hordaland Vegkontor etter at de etablerte busstoppet utenfor bygningen, sier Johnsen.

I kommunen er oppfatningen den at det nyetablerte busstoppet er årsaken til skadene. Busstoppet kom i høst, og etter den tid har voksende sprekker kommet til syne flere steder i bygget.

Det gamle rådhuset står delvis på fjell og delvis på leire. Teorien til kommunen er at ristingen fra tunge busser på tomgang utenfor bygningen fører til setningsskader.

Neste onsdag skal kommunen møte vegkontoret. Da skal Vegkontoret legge frem en rapport som forhåpentligvis klargjør årsaken til sprekkdannelsene.

— Vi mener busstoppet må vekk. Vi kan ikke se noen annen årsak på at disse skadene har oppstått, sier Johnsen.

Fra Bergen Bygg og Eiendom, som eier bygningen, er tilbakemeldingen beroligende. Trappen er selvbærende og hvert enkelt trinn er støpt inn i veggen. Den kan ikke falle ned. Så er i det minste publikum og politikere trygge. I hvert fall i bystyret.

SPREKKDANNELSER: Politikerne i bystyret er urolige etter at sprekker i vegger og trapper i det gamle rådhuset stadig utvider seg.
FOTO: GIDSKE STARK