Det nærmer seg midnatt ved Oselvo På den andre siden av elven foregår den evige kampen mellom fisk og menneske.Snøret er stramt. Stangen står i spenn. Etter noen minutter ligger en trekvartkilos ørret på land. Ikke større enn det. Men neste gang kan det være annerledes. Sjøørret og tertFiskerne som står ved elven helt nede ved Osøyro vil for all del ikke miste dette. De fnyser av Direktoratet for naturforvaltnings forslag om å stenge lakseelvene i Hordaland og Sogn og Fjordane, lakselus, oppdrettsfisk eller ei. — Problemet er at de sitter på kontor og bestemmer dette. De må heller komme opp hit og se hva som går oppover elven, sier osingen Stein E. Larsen.Oselvo er en bra elv, mener karene. I alle fall til å være så nær Bergen, sier de som er fra byen. Etter noen magre år har fisket tatt seg opp. Storlaksen er sjelden, men dette er en fin elv for sjøørret og tert - laks på opptil tre kilo. - Det er grådig synd om de stenger elven. Da fjerner de en av de beste mulighetene til å dokumentere det som skjer i elven, sier Jan Arild Milde, som bor på den andre siden av kommunegrensen. SkjellprøverDet er nok av fisk hele veien oppover vassdraget, rapporterer han.I bilen ligger de to sjøørretene han fikk på kroken på under en time tidligere på kvelden. Begge er på rundt kiloen. Lengde og vekt noteres nøyaktig ned, før han skraper av skjell og legger det i en konvolutt. Dette er fiskerne forpliktet til å gjøre. - Disse kortene er vel det eneste de har. Jeg har ikke akkurat sett så mange fra myndighetene her, sier Milde lakonisk. Han viser oss lakselusene. Gråbrune, små klumper. Det er tre - fire av dem på den ene ørreten. Fiskerne er enige om at særlig sjøørreten er plaget av lakselus. Noen sier det er blitt mindre lus siden i fjor. Andre sier det er blitt mer.Men uansett kan de ikke skjønne at det skal hjelpe å stoppe fisket. - Det vi tar opp er bare en brøkdel av det som går oppover elven, mener Jan Arild Milde RuteknusingStengning vil være så trist at det knapt er til å tenke på. - Nå må du gje deg, de kan da vel ikke stenge elven? spør en av dem som har pakket sammen, etter å ha hatt fisk på kroken. - Jo da, det er snakk om det, sier kameraten.Begge har fisket i Oselvo i 20 år. - Hvis de tar fra oss dette, da blir vi tvunget til å begynne å drikke, da, humrer den ene. - Ja, da blir det ruteknusing og fyll på Osøyro.