• Bystyret har makt til å vedta stengning av både Festplassen og ByGarasjen for å spare sentrum for forurensende biltrafikk, sier byveterinær Ingvar Tveit. - Og det bør de gjøre, sier Tom Skauge.

— Vi forholder oss til våre medisinsk sakkyndige som gir oss råd om helsespørsmål. Så langt har de ikke rådet oss til å stenge ute biltrafikk fra Bergen sentrum, sier byråd og miljø og utvikling, Nils Arild Johnsen, til Bergens Tidende.

— Kommunehelsetjenesteloven og de nye forskriftene om lokal luftkvalitet gir de lokale myndighetene omfattende juridiske muligheter for å gripe inn når det er fare for folks helse. Men i praksis skjer det ytterst sjelden, og da helst i forbindelse med ulykker som forårsaker gassutslipp, sier Ingvar Tveit.

Ikke alvorlig nok

Kommunelege Harald Aasen bekrefter at bystyret har muligheten til å gripe inn med stengning dersom dramatiske situasjoner oppstår.

— Og hvis bystyret av praktiske grunner ikke kan fatte et vedtak fort nok, kan denne myndigheten utøves av kommunelegen. Men så langt har ikke forurensningen i Bergen vært så alvorlig at vi har vurdert ekstraordinære tiltak, sier Harald Aasen til BT, som legger til at det normalt skal mye til før kommunehelsetjenesteloven kommer til anvendelse i situasjoner som dette.

— En gang ble trafikken stoppet på Fornebu, og én gang i en gate i Oslo, men de uheldige virkningene ble for store, slik at tiltakene ble opphevet veldig raskt, sier Harald Aasen.

Aldri så lenge

Byveterinær Ingvar Tveit vil helst ikke blande seg bort i politikken. Han ønsker derfor ikke å si om han mener akutte tiltak burde vært gjennomført slik luften i Bergen er nå.

— Det jeg kan si, er at Bergen aldri tidligere har hatt en så lang periode med stabilt høye forurensningsverdier. Vi har hatt topper tidligere som har vært høyere enn nå, men da bare i to-tre dager.

— Det er ett lyspunkt i dette, legger byveterinæren til. - Hver eneste natt har gjennomtrekk over byen renset luften, slik at hver dag har startet med tilnærmet ren luft. Men så er det blitt like ille igjen utpå dagen.

Skandale

SV-politiker Tom Skauge er mindre tilbakeholden enn Ingvar Tveit med å uttale seg om hva Bergen kommune burde foreta seg.

— Det er en skandale at kommunen ikke gjør mer for å spare befolkningen for luftforurensning. Avgift på piggdekk ble vedtatt enstemmig i bystyret i juni 2000. Det skulle gjennomføres fra 1. november 2001, men så fikk man med disse forbeholdene om økning i andelen av piggfri kjøring. Datokjøring, annenhver dag oddetall og partall sist på nummerskiltet, har vært vurdert, men felles for alt dette er at ingen har våget å ta ansvaret for å gjennomføre det, sier Skauge.

Lite vi kan gjøre

Trafikksjef Arild Eggen ved Hordaland vegkontor tror også stengning av parkeringsanleggene i Bergen sentrum ville hatt en effekt på luften i byen.

— Dette må de bestemme som er fagfolk på helse. Jeg tror det ville hatt en viss betydning for luftforurensningen, men et slikt tiltak ville neppe blitt hilst velkommen av handelsstanden i sentrum nå midt i julehandelen, sier Arild Eggen.

Miljøbyråd Nils Arild Johnsen innrømmer at det i praksis er lite Bergen kommune kan foreta seg for å gripe raskt inn mot luftforurensningen.

— Når vinteren er omme, vil vi bl.a. se på de oppdaterte tallene for bruk av piggdekk, men jeg kan ikke her og nå love at vi vil vedta avgift på piggdekk for neste vinter. Datokjøring har vært vurdert etter den såkalte Paris-modellen, men den ble avvist som altfor vanskelig å gjennomføre i praksis, sier Nils Arild Johnsen.

Rabatt på busskortene

Da gjenstår de positive tiltakene, som ikke innebærer restriksjoner. Barnebillett på bussen, for eksempel, som bystyret ventelig vil vedta å bevilge penger til.

— En god idé, men ikke god nok, mener fylkestingspolitiker Arne Jakobsen. - Det ville være en mye bedre idé å gi en kraftig rabatt på alle periodekortene som kjøpes fra og med november til ut januar måned. Jeg er sikker på at det ville ha en mye større effekt på bruken av buss, sier Arne Jakobsen.

— Tiltredes. En svært god idé, sier Tom Skauge.

Bør stenges? Festplassen skal uansett stenges for parkering om kort tid for å bli det den heter. Men SV-politiker Tom Skauge, t.v. mener bystyret burde hatt mot nok til å stenge den allerede nå for å spare bergenserne for litt av luftforurensningen. (Foto: Tor Høvik)