Et mangeårig, svært tett naboskap med steinknuseverket til Sotra Steinindustri har overbevist administrerende direktør Bård Sekkingstad om at steinknuseverket må vekk.

Kulturminner

Bergens Tidende skrev i går om de unike kulturminnene fra en flere tusen år lang hvalfangertradisjon som trues. Sotra Steinindustri ønsker å utvide sitt industriområde mot Kvalvågen, noe som møter stor motstand både fra naboer og kulturinteresser.

En slik utvidelse kan fjerne konflikten på industriområdet. Bård Sekkingstad driver to bedrifter på Skageneset med til sammen 85 ansatte og en omsetning på nesten en halv milliard kroner i året.

— Vi har lenge jobbet for å flytte steinknuseverket. Støv og støy er et stort problem for vår virksomhet. Steinstøvet representerer en risiko i matproduksjonen. Det er også en ulempe i markedsføringen i et marked som er veldig opptatt av alle sider ved miljø og matvaresikkerhet.

Skal utvide

Sekkingstad håper Sotra Steinindustri i fremtiden kan sprenge ut og knuse stein på en annen del av industriområdet på Skaganeset.

— Vi aksepterte å leve med dette brysomme naboskapet ut 2003. Da går tillatelsen til å drive steinknuseverket ut. Etter den tid må verket enten legges ned eller flyttes. Den planen som nå foreligger kan åpne for en flytting, sier Bård Sekkingstad.

Bedriften befinner seg i en «vente-og-se-posisjon».

— Vi kan ikke forstå annet enn at vår virksomhet med 85 arbeidsplasser må være viktigere for Sund kommune enn et steinknuseverk med fem ansatte. Sotra Steinindustri fremstiller det som om steinknuseverket representerer den eneste utviklingen av området. Det blir feil.

Sekkingstad arbeider med å etablere en ny bedrift som skal produsere næringsmidler av fiskeavfall.

— Det er dette Sund trenger, ikke et steinknuseverk som driver på permanent basis i konflikt med annen næringsvirksomhet.