• Staten har forpliktet seg til å delta i gjennomføringen av Bergensprogrammet, og den forpliktelsen akter vi å følge opp.

Det er statssekretær Alfred Bjørlo, V, i Samferdselsdepartementet som understreker dette overfor Bergens Tidende. Bjørlo synes regjeringen ble urettferdig behandlet i gårsdagens BT, der det nærmest ble fremstilt som om staten er i ferd med å trekke seg fra sin rolle i Bergensprogrammet.

BT skrev i går at statens andel i Bergensprogrammet ifølge forslaget til Nasjonal Transportplan vil bli redusert fra 1 415 millioner kroner til 985 millioner, og at bortfallet av 430 millioner må dekkes av bompenger.

— Men har staten forpliktet seg til å bidra med 1 415 millioner kroner?

— Ikke juridisk, slik at Bergen kommune senere kan fremme rettslig krav på disse pengene. Men vi har inngått en politisk avtale gjennom stortingsproposisjonen om Bergensprogrammet som Stortinget har vedtatt, og denne avtalen skal følges opp.

— Vi må også ha klart for oss, sier Alfred Bjørlo, at det som er lagt frem til nå, er etatenes forslag til Nasjonal Transportplan. Det som står der, forplikter ikke Samferdselsdepartementet i det hele tatt. Når alle høringsuttalelsene er kommet inn, vil vi ta selvstendig standpunkt til hvilke rammer for bevilgning vi ønsker at regjeringen skal legge seg på, og det kan bli noe helt annet enn det som fremgår av forslaget fra samferdselsetatene.

— Men selv etter at Stortinget har vedtatt Nasjonal Transportplan, er jo ikke planen bindende for noen. Det er jo bare de årlige budsjettvedtakene som gjelder?

— Det er riktig. Samferdselsdepartementet kan ikke utstede noen garanti for noe bestemt beløp. Men når vi ser på det engasjement departementet har vist for Bergensprogrammet, og den plass kollektivtrafikken har i vår politikk, så er det klart at vi vil legge stor vekt på å oppfylle den avtalen vi har inngått, sier Alfred Bjørlo.