Det sier hovedtillitsvalgt for Kommuneforbundet i Os, Jonny Christensen.Han sikter da til uttalelsene til Frp-ordførerens i BT i går, hvor Søviknes hevder at alle de kommunale eiendommene i Os skal samles i et felles aksjeselskap. Ordføreren vil også åpne for private penger i aksjeselskapet, og at det på lengre sikt kan bli aktuelt å søke strategiske samarbeidspartnere for dette selskapet. Ronny`en i meg — Det kan godt hende at Søviknes har sett lyset og tenker seg dette. Men da skal de tillitsvalgte være med i prosessen helt fra de første setningene settes ned på et stykke papir. Politikerne skal selvfølgelig avgjøre hva de vil med de kommunale eiendommene til slutt. Men vi skal være med i prosessen og vil ha dette konsekvensutredet, slik at politikerne ser fordelene og ulempene med de forslag som måtte komme, sier Jonny Christensen.- Når jeg blir vanskelig blir jeg gjerne kalt for Ronny. Og det er kanskje behov for å ta frem Ronny`en i meg nå. Vil gå i stå Hvis ikke Søviknes legger seg flat og rykker tilbake til start i saken om eiendommene, vil Kommuneforbundet bruke regelverket til å forsinke hele prosessen. Og en omorganiseringsprosess som er gått i stå for Frp, vil nok Arbeiderpartiet like nå i valgkampen, tror forbundslederen.Det er ikke første gang Christensen og Kommuneforbundet kolliderer med Søviknes og har brukt regelverket til å begynne forfra igjen med de tillitsvalgte skikkelig med på laget. En marionett I mai i fjor hevdet sågar Søviknes at Christensen var en marionett styrt fra Kommuneforbundet i Oslo, for å sabotere omorganiseringen i Os. Christensen svarte med at Søviknes hadde like stort press fra sentralt Frp hold om å vise til resultater.Når det gjelder den nye organisasjonsstrukturen i kommunen hvor tre ledernivåer nå forsvinner, har Christensen fått være med og er også godt fornøyd med resultatet.