Farene ved sjekking via internett har lenge vært påpekt. Men også mobilen blir brukt av overgripere til å få kontakt med mindreårige.

— Skal vi komme disse tingene til livs, er holdningsskapende arbeid eneste vei. Man må advare ungene mot å gi nummeret sitt til hvem som helst, sier daglig leder ved Støttesenter mot incest, Bente Bartz-Johannessen.

— Bør foreldre kontrollere barnas mobilbruk?

— Mobilen er kommet for å bli, også blant mindreårige. Det blir ingen god kommunikasjon hvis foreldrene forsøker å kontrollere hvem ungene har kontakt med. Dessuten er det vanskelig å få full kontroll. Det er mye bedre å ha barn som snakker. Det er viktig å følge opp barna og å tore å være i voksenrollen. Barn og unge trenger voksenkontakt. Ungdom flest har få fora hvor de kan snakke med voksne om seksualitet, sier Bartz-Johannessen.

Støttesenter for incest har nå startet et prosjekt som skal gi ungdom bedre anledning til å snakke. Med støtte fra GC Rieber har incestsenteret etablert en halv stilling til informasjonsarbeid og samtaler i videregående skole.