Det er langt under rekordåret 2002, da metanolepidemien på Østlandet førte til 338 henvendelser.

— Sannsynligvis skal det små mengder metanol til for å skade synet, sier assistentlege Nils Bull ved Øyeavdelingen, Haukeland universitetssykehus.

— Det finnes ikke mye litteratur på dette. Vi vet mer om hvor mye som skal til for å dø, sier Bull.

I et kjent tilfelle fra medisinsk litteratur skal en tysk flammesluker ved et uhell ha slukt både flammer og en munnfull metanolholdig bensin.

Hun mistet synet.

Bull kan ikke tenke seg andre opplagte årsaker enn metanol når en person uten videre mister synet på begge øynene.

— Det er spesielt å miste synet på begge øynene. En blodpropp kan ta synet på ett øye. Og selvfølgelig vil større hjerneskader og blødninger kunne føre til blindhet, sier han.

Det spesielle ved metanolforgiftninger er at selve metanolen ikke er skadelig. Men stoffet omdannes i kroppen til formaldehyd, og videre til langt giftigere maursyre.

— Det er maursyren som er skadelig for synsnerven. Og generelt virker det som om skadene blir varige, sier Bull.

Dersom kroppen er kraftig forgiftet av metanol, vil maursyre føre til at ph-verdien i kroppen blir så lav at personen dør. Derfor består behandlingen av å nøytralisere syren. Det er en kjent at vanlig alkohol hemmer syredannelsen, og før i tiden var tradisjonell sykehusbehandling å gi pasientene alkohol.

— Det heter seg at enkelte pasienter latet som de var metanolforgiftet, slik at de fikk tilførsel av alkohol, sier Bull.

I dag har legene andre motgifter.

Etter metanolepidemien på Østlandet i fjor, noterte Giftinformasjonen en eksplosjon med totalt 338 henvendelser i 2002. I år har 97 personer har henvendt seg med spørsmål om metanol. I 2001 var det 55 henvendelser.