— Vi har lønnsoppgaver som viser dette. Og andre opplyser at de får 45 kroner timen, sier Jan Henrik Larsen i El&IT-forbundet til Bergens Tidende.

— Vi vil nå anmelde det vi anser som ulovlige slavekontrakter til Arbeidstilsynet. Blant annet betales det bare 25 prosent overtidstillegg. Det er et brudd på overtidsbestemmelsene, minimum i Norge er 40 prosent.

— Statoil som hovedansvarlig vil bli politianmeldt, sier Jan Henrik Larsen til BT.

— Disse folkene jobber fast 65 timers uker, uten overtid. Det gjør at timeantallet fort blir 80 til 90 timer per uke. Slik jobber de 90 dager i strekk, med fri kun søndag. Norske arbeidstakere jobber 12 dager i strekk for deretter å ha fri de neste ni dagene.

Larsen viser en lønnsavregning for en utlending i Kværner-systemet. Den viser at det arbeides 205 timer over en fjortendagersperiode.

- Undergraver norsk industri

— Jeg anser dette som grove brudd på norske arbeidstidsbestemmelser, sier Larsen. Og det undergraver fullstendig norske bedrifters muligheter til å konkurrere på like vilkår med Kværners underleverandører. Ifølge norske forskrifter og avtale mellom Statoil og Kverner, skal arbeid som utføres lønnes etter det som er gjeldende for fagarbeidere her i Norge. Nordmenn med samme jobb tjener ca. 180 kroner timen.

Larsen og forbundets distriktsleder, Ove Toska, er fortørnet over at Statoil ikke reagerer. De har vært orientert om forholdene siden begynnelsen av oktober. I forbindelse med de store arbeidene som for tiden foregår på Mongstad, har det vært inne store kontingenter med utenlandske arbeidstakere.

— Dersom det ikke reageres sterkt på dette, vil norske bedrifter være sjanseløse fremover. Vi har over 400 faglærte elektromontører på arbeidsledighetstrygd. Nå står store oppdrag på Kollsnes for tur. Dette må stoppes, påpeker Larsen.

Krever at Statoil tar ansvar

— Fagbevegelsen avdekker stadig mislighold av forskriften, og av den grunn er fokus nå satt på Statoil, som en forlanger har orden på sine prosjekter der det sysselsettes en stor del utenlandsk arbeidskraft, skriver koordinerende tillitsvalgt på Mongstad, Truls Olav Strand Nilsen, i et brev til Statoil 14. oktober.

Når Statoil henvender seg til Kværner Process om saken får de til svar at prosjektet gjennomføres innenfor de krav som norske myndigheter har satt.

— På vår forespørsel om å få se lønnsavregninger, har Kværner svart at dette anses som informasjon de ikke kan gi på grunn av personvern. Det må i så fall settes frem krav av rette norske myndigheter, sier informasjonsleder hos Statoil Mongstad, Kåre Ness, til Bergens Tidende.

Alvorlig tillitsbrudd

— Vi må forholde oss til det Kværner sier. Kan det dokumenteres at deres leverandører bryter norske forskrifter for arbeidsmiljø og betaling,, vil det være noe vi ikke kan akseptere. Det er i så fall et svært alvorlig tillitsbrudd, sier Ness. Han forsikrer at Statoil krever at reglene etterleves, uansett hvem som utfører jobbene.

— Hvem skal kontrollere at forskrifter og avtaler følges.

— Vi ser at det er uklart hvorvidt betaling er i henhold til forskrifter for arbeidstillatelse og kontraktsavtaler. UDI gir tillatelsen, men så vidt vi vet har de ingen kontrollfunksjon. Når det gjelder arbeidsmiljø og sikkerhet er det langt enklere, der har arbeidstilsynet en klar kontrollfunksjon, sier Ness.

Anleggsleder for Statoil, Jan Vee, opplyser til Bergens Tidende at de kontrollerer om utførende entreprenører har godkjente arbeidsplaner, men har ingen kontroll med hva ansatte betales eller hvem som arbeider innenfor definert arbeidstid. Arbeid utover det må varsles, og skal det arbeides søndager i tillegg må det søkes spesielt om det, sier Vee.

STOR AKTIVITET: Det er stor aktivitet i innspurten til det nye anlegget til en milliard kroner som skal fjerne svovel fra bensin. Anlegget skal, ved solid innsats av utenlandske fagarbeidere, stå ferdig i mars.<p/>FOTO: HELGE SUNDE