— Ideelt sett skulle skummattene i tunnelen vært oversprøytet med betong. Problemet er da at tunnelløpene blir mindre. Vi har akseptert sprinkleranlegget, og registrerer i dag at de virket, sier brannsjef Helge Eidsnes til Bergens Tidende.

Fløyfjellstunnelen har fått lov å beholde det brannfarlige skumbelegget i tak og vegger, såkalt PE-skum. Årsaken er at tunnelen er utstyrt med vannsprinkleranlegg i taket. Det utløses ved 58 grader.

— Sprinkleranlegget ble denne gangen løst ut, og dempet brannen. Det hindret en videre utvikling, sier brannsjefen.

Han bekrefter at veimyndighetene har fått lov til å beholde PE-skummet. Andre steder har det vært vanlig å fjerne det, eller oversprøyte med betong. Eidsnes innrømmer likevel at han har vært spent på om sprinkleranlegget ville gjøre jobben ved en brann.

— Vi har testet dette tidligere. Men aldri sett det i bruk i en reell situasjon. Denne gangen gjorde det jobben, sammen med at mannskaper fra Sandviken brannstasjon kom til etter seks minutter, sier brannsjefen.

Han legger ikke skjul på at brann med farlig gods og større biler kunne ført til en enda mer dramatisk situasjon.

— Vil du dermed si til Bergens befolkning at sikkerheten er på topp i tunnelen?

— Det er ikke noe ved denne ulykken som tilsier noe annet. Men med trafikk i tunneler kan det skje ulykker.

— Men dere vil ikke kreve oversprøyting av de brannfarlige mattene?

— Vi har ingen umiddelbare planer om det.

De viktigste nye tiltakene i Fløyfjellstunnelen er flere lommer med nødtelefoner, flere skap med brannslukningsutstyr, og et oppgradert kommunikasjonssystem.

— Beredskapen i tunnelen er godkjent, og er god nok slik den er i dag. Men vi ønsker hele tiden å oppgradere sikkerheten så mye som mulig, sier Karsten Epland, som prosjektleder for Statens vegvesens oppgraderingsprogram.

Gårsdagens tragiske dødsfall til tross; Vegvesenet trøster seg med at ulykken ikke fikk utvikle seg til noe enda verre.

— Alt fungerte som det skulle. Sprinkleranlegget ble utløst, og brannen ble begrenset til bilen og fire kvadratmeter PE-skum. Evakueringen av bilistene over i den andre tunnelen gikk også helt fint, sier distriktsvegsjefen i Bergen, Olav Finne.

For en tid siden ble Vegvesenet pålagt å utbedre en rekke tunneler i Bergen, som ikke tilfredsstilte Brannvesenets krav til tunnelsikkerhet. Ifølge Karsten Epstad er det arbeidet nå ferdig.

Distriksvegsjef Olav Finne mener sikkerheten i Bergens-tunnelene nå er så bra at folk ikke trenger være engstelige for å kjøre i dem.