— Men uansett hva som er sammenhengen her, skal en som henvender seg til oss per brev ha svar.

Jeg antar årsaken til at det ikke er gjort noe mer fra vår side er at tillatelse er å anse som gitt.

Men vi har ikke så lange køer og så mye å gjøre at vi ikke kan svare på skriftlige henvendelser, særlig når denne henvendelsen er purret på.

Fagerbakke sier hun skal undersøke saken i dag, og lover Rusti svar så snart hun har satt seg inn i saken.