• Det er skandaløst og bør få følger for Ruth Grung når hun som Ap leder i Bergen sier hun ikke har tro på bybane.

Det er AUF-leder i Hordaland, Ingrid Nordhaug som reagerer slik på Ruth Grungs uttalelser i Bergens Tidende i går.

Da sa hun blant annet at; «Jeg er fortsatt overbevist om at buss er et mer fleksibelt og hensiktsmessig transportmiddel enn en bybane vil være.»

— Det hun sier er helt i strid med så vel det hennes byrådskolleger står for, som det hun selv og partiet gikk til valg på. Det er en skandale og bør få etterspill i partistyret, mener Ingrid Nordhaug.

— Det er utrolig skadelig at hun uttaler seg om dette nå like før Stortinget denne høsten skal behandle Bergensprogrammet og bybanen. Nordhaug hadde ventet at slike utspill kunne komme fra Høyre og Fremskrittspartiet nå før Stortingets behandling.

— Men jeg hadde ventet at Ruth Grung i det minste kunne holde munn når hun er på kollisjonskurs med eget parti, mener AUF lederen. Byråd for Miljø og byutvikling Tom Knudsen, har ikke latt seg hisse opp på samme måten.

— Grung sier i samme intervjuet at hun vil være lojal med de vedtak som er gjort. Og det er tross alt det viktigste. Knudsen konstaterer at det er ulike meninger om bybanen også i egne partirekker. Og det er blitt flere som stiller spørsmål om kostnadene i forhold til bruken av en slik bane.

Knudsen tror dette først og fremst skyldes mangel på informasjon og at man tross alt er tidlig i prosessen ennå.

— Det Stortinget skal ta stilling til når de behandler Bergensprogrammet i høst, er om vi får anledning til å heve bompengetakstene. Bevilgning av penger vil det først bli snakk om i statsbudsjettet for 2005. Frem til da vil vi hente inn mer faglig dokumentasjon som vi håper skal styrke bybanens stilling. Knudsen minner om at byen uansett skal ha en kollektiv trasè sørover.

— Spørsmålet er om det skal legges skinner der for en bane, eller asfalt for buss. Så langt har SINTEF sin rapport vist at kostnaden i forhold til nytten er bedre for bane enn for buss. Men det faglige arbeidet skal fortsette. Og jeg skal være byråd for så vel tilhengere som tvilere av bybanen. Min oppgave vil være å skaffe frem dokumentasjon på at dette er fornuftig, sier Tom Knudsen.