• Bergen kommune har ingen grunn til å skamme seg over barnehagesatsene, sier byråd Anne Gine Hestetun (Ap). Hun slår tilbake mot statsråd Laila Dåvøys uttalelser til BT før helgen.

— Jeg skjønner ikke at de tør. Har de tenkt på hvordan det blir å gå inn i valgkampen uten å ha redusert barnehagesatsene, sa barne- og familieministeren fra KrF til BT.

Hun siktet til en BT-oversikt som viste at en rekke kommuner i Hordaland, deriblant Bergen, ikke senker satsene fra 1. august. Dette trass i at staten fra samme dato øker det statlige driftstilskuddet til de kommunale barnehagene med 482 kroner per plass i måneden.

Regjeringens mål er en gjennomsnittspris på 2500 kroner fra 1. august. Den lovpålagte maksimalprisen innføres først 1. mai neste år.

- Oppfyller målet

— Da vi fikk de elendige budsjettallene i fanget rett før ferien, måtte vi snu alle steiner. Dermed ble det ikke priskutt denne gang. Samtidig skjønner jeg godt at foreldre er fokusert på prisene. Men faktum er, ifølge våre beregninger, at de kommunale barnehagene i Bergen alt nå har en gjennomsnittspris på 2500 kroner, når vi tar med søskenmoderasjon og graderte satser. De med aller lavest inntekt betaler bare 690 kroner, mens prisen er 2870 når foreldrene har en samlet inntekt på over 300.000 kroner, sier byråd for barnehage, skole og idrett, Anne Gine Hestetun, og legger til:

— Jeg tar gjerne en debatt med Dåvøy om Bergens innsats. Jeg er sikker på at hun ville bli tilfreds hvis hun fikk førstehånds kjennskap til det vi har gjort, ikke minst når det gjelder likebehandling av private og kommunale barnehager.

Hestetun lover også velgerne at de økte tilskuddene fra staten ikke skal forsvinne ned i det store sluket for å avhjelpe den elendige kommuneøkonomien. - Vi skal selvsagt også innfri det lovpålagte kravet om maksimalpris fra neste år. Da skal ingen betale mer enn 2500 kroner for en kommunal plass, fastslår Ap-byråden.

Senker satsene

Mens prisene i de kommunale barnehagene står stille, opplyser Barnehageforbundet til BT at de reduserer satsene i sine åtte barnehager i Bergen med 250 kroner per plass fra september. For de yngste barna betyr det en foreldrebetaling på 3450 kroner og 3050 for de største barna.

Stiftelsen Husmødrenes Barnehager gjør ingen endringer. - Vi forskutterte statstilskuddet og senket prisene med 150 kroner fra 1. mars. En heldagsplass i våre 24 barnehager vil også etter ferien koste 2850 kroner, sier daglig leder, Trine Samuelsborg til BT.

KrF-minister Dåvøy er særlig skuffet over sine partifeller i Bergen, som altså ikke ville senke barnehageprisene selv om kommunen får nesten 500 kroner mer i statstilskudd per heldagsplass.

— Jeg har registrert uttalelsen til Dåvøy, men vi er ikke på kollisjonskurs med statsråden, hevder Trygve Birkeland, KrFs gruppefører for KrF i bystyret.

— Er dagens kommunale sats på 2870 kroner lav nok?

— Målet vårt er at prisen skal ned, sier Birkeland. Han gjør regning med at barnehagesatsene blir valgkamptema.

— Alt som griper rett i folks privatøkonomi blir tema inn i en valgkamp, sier han.