Spørsmålet stilles av foreldre i øysamfunnet Lerøy og Bjelkarøy i Sund kommune. Overfor Bergens Tidende uttrykker de sjokk og vantro over at myndighetene vil legge ned fergesambandet og la skolebarna gå over til å bruke skyssbåt til og fra skolen. Som tidligere meldt i BT, har Sjøfartsdirektoratet utarbeidet en risikoanalyse for fergesambandet Hjellestad – Bjelkarøy – Lerøy – Klokkarvik som konkluderer med at fergen er farlig. Den må erstattes av ny og sikrere ferge som vil kreve ombygging av fergekaiene. Utgiftene med dette blir så store at Statens vegvesen ved Hordaland vegkontor vil vurdere å legge ned fergesambandet.

Lyn fra klar himmel

Forslaget kom som lyn fra klar himmel for både øyfolket og Sund kommune. Øyfolk sier til Bergens Tidende at skyssbåt har lavere sikkerhet enn fergen. Og foreldre er skremt over tanken på å skulle sende de 19 barna på de to øyene med skyssbåt til og fra skolen i all slags vær. Solveig Hansen har bodd på Bjelkarøy i 15 år og trives godt på øyen. Hun har fire barn – to av dem går på skole og en av dem jobber på Nesttun. De bruker fergen «Fjordgar» hver dag. Det samme gjør Solveig som jobber i Joker-butikken på Hjellestad kai. Hun er medlem av Sund kommunestyre for Høyre.

— Settes 50 år tilbake

— Fergen er et være eller ikke være for de to øysamfunnene her ute, sier hun til BT. – Vi blir satt 50 år tilbake i tid dersom vi mister fergen. Det kan vi rett og slett ikke akseptere. I alt er vi rundt 70 mennesker på de to øyene. Forsvinner fergen, kan ingen av oss fortsette å bo her ute. Hva om det oppstår brann og vi står uten ferge som kan frakte brannbiler ut her? Hva med hjemmesykepleien – skal de gå til fots fra pasient til pasient på øyene? Dette er bare noen av mange argumenter som taler for at vi får beholde fergesambandet, sier Hansen.

Full mobilisering

— Meldingen om at vegkontoret sysler med planer om å ta fra oss fergen kom som et sjokk på oss. Vi hadde så smått begynt å forsone oss med at det ikke blir fastlandsforbindelse via bro eller tunnel. Og så kom melding om at fergesambandet står i fare. Nå mobiliserer vi både politisk og på grunnplanet for å redde fergen, sier Hansen.

— Her er godt å bo. Men uten fergen blir det utrygt for både gamle og unge å bo på disse øyene. Vi vet om mange unge ektepar med barn som vurderer å flytte fra fastlandet og ut her. De vil helt sikkert omgjøre beslutningen dersom fergen forsvinner, sier Solveig Hansen.

Formannskapet sjokkert

Formannskapet i Sund behandlet saken i går. I et vedtak heter det at Sund kommune er sjokkert over den behandling saken har fått av sentrale myndigheter. Videre heter det at det kan se ut som om en ønsker å utnytte forskriften i Sjøfartsdirektoratet til å legge ned fergesambandet. Dersom forslaget blir vedtatt, mener formannskapet at folk ikke lenger kan bo på øyene Lerøy og Bjelkarøy. Kommunen ber derfor om at HSD søker om dispensasjon slik at fergen «Fjordgar» kan fortsette driften etter nyttår og frem til ny ferge er på plass.

Varaordfører Sigrun Sangolt Natås skal ta saken opp i fylkestinget denne uken. Ordføreren skal ta saken opp med sentrale myndigheter.

PÅ SKOLEVEI: Sanne og Niky Lerøy og Thomas Tyssøy til venstre går trygt over fergelemmen på vei hjem fra skolen. Fergebillettør Karsten Skapa til høyre.
FOTO: HELGE SUNDE