• En seier for alle autistiske barn i Bergen, sier Marianne Henriksen. Striden rundt tipo-barna ender trolig med nederlag for byrådet.

Marianne Henriksen er mor til autistiske Espen (9). I årevis har hun kjempet for å sikre sønnen såkalt tipo-trening.

Best i klassen

Espen var språkløs autist da han startet den intense treningen i regi av firmaet TIPO Norge AS, som holder til i Oslo. Nå følger Espen skoleundervisningen med godt utbytte.

— Han var best i klassen på siste matte-prøve, sier moren med dårlig skjult stolthet.

Men fremskrittene har kostet både slit og penger. Espen har sin personlige trener på skolen, og opplegget krever mye av foreldrene.

I alt fem barn i Bergen får for øyeblikket trening i regi av TIPO. I fjor høst foreslo byrådet å si opp kontrakten med selskapet. I oppsigelsestiden skulle PPT-tjenesten og Autismeteamet ved Haukeland sykehus tilegne seg nok kunnskap til å videreføre opplegget. Penger som i dag går til TIPO, skulle brukes til å bygge lokal kompetanse.

Blitt hørt

Foreldregruppen protesterte og er nå blitt hørt av politikerne i bystyrets oppvekstkomité. I et enstemmig vedtak sier komiteen at samarbeidet med TIPO Norge skal fortsette.

Og ikke minst: Tilbudet om TIPO-trening skal gjøres kjent for alle med behov for den type hjelp. Om lag 70 barn i Bergen har diagnosen autisme.

— På sikt ønsker vi å få overført denne ekspertisen til Bergen. Men vi har strøket alle tidsfrister som byrådet satt, sier Tor Woldseth (Frp), nestleder i komiteen.

600.000 kr årlig

— Utgiftene for hvert av barna som får tipo-trening er over 600.000 kroner årlig. Er ikke komiteen bekymret over pengebruken?

— På kort sikt er dette dyrt. Men på lengre sikt er dette utgifter vi slipper å få igjen på alle andre budsjetter, sier Woldseth til Bergens Tidende.

Bystyret behandler saken 24. februar.

KJEMPET OG VANT: Marianne Henriksen har opplevd at autistiske Espen (9) har gjort nærmest mirakuløse fremskritt med tipo-treningen. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ