• Over 60 prosent av forskningen konkluderer med at det er en sammenheng mellom elektromagnetisk stråling og blodkreft hos barn. Det sier saksbehandler Åge Simonsen i Norges Miljøvernforbund.

Han følger saken i Øystese nøye, og la på et møte mellom partene i forrige uke frem forskning som tyder på en årsakssammenheng.

— Det finnes minst 100 rapporter på området. 60 prosent sier det er en sammenheng, mens bare 15 prosent sier det ikke er det. Når hovedtyngden av forskningen er så klar, må det tas på alvor, sier han.

Han utelukker ikke at strålingen også kan føre til andre helseskader.

— Forskningen på området begynte med at folk følte seg slappe og hadde hodeverk. Men det er en vanskelig type forskning fordi man må kvitte seg med alle andre mulige årsaker for å være sikker på noe.

Simonsen sier det vil være overraskende om Olje- og energidepartementet står fast ved NVEs vedtak.

— Det vil være svært merkelig om de ikke tar hensyn til innsigelsene fra beboere, kommunen og Øystese Arbeidarlag. Gjør de ikke det, vil vi satse på en informasjonskampanje overfor beboerne og vurdere aksjon.