Før helgen forsvant nemlig hunden Trym, og familien etterlyste den hos politi, dyrevern og Falken.

— Vi ringte Falken hver eneste dag for å høre om han var kommet inn, men fikk nei hver gang. I fire dager. Men det viste seg at hunden var der likevel. Det så vi tilfeldig gjennom en reportasje på TVHordaland, sier Erlandsen.

Veterinæren ved Tertnes dyreklinikk ønsker ikke å grille Falken, men mener likevel at korrekser og innstramming av rutinene bør finne sted – enten det er en dag eller en uke igjen av den nåværende ordningen.

— Jeg er skeptisk til måten Falken fremtrådte på. De bør ha bedre intern kommunikasjon.

Trym hadde dessuten en microchip operert inn i nakken, og politiet og Falken har skannere som kan brukes på slike.

— Dersom de hadde skannet ham i nakken, kunne de umiddelbart fått alle opplysningene om den, påpeker Erlandsen.

Han mener at Falken som institusjon fremdeles kan ha ansvaret for de bortkomne hundene, men som han sier det:

— Medarbeidere uten ansvarsfølelse holder ikke. Det hører med til historien at Falkens leder er kommet med blomster og beklagelser etter episoden med Trym.

Veterinæren mener generelt at en løsning på problemet med forsvunne hunder er å gjeninnføre hundeskatt.

— På den måten blir det en finansiert vaktstøtte som er til dyrenes og eiernes beste. Slik Erlandsen ser det, er saken en del av et større samfunnsproblem. Man blir pålagt større og større ansvar, men får ikke flere penger.

— Det er ingen vits i å lage en dyrevernlov som man ikke har råd til å forvalte.

SKEPTISK: Før helgen forsvant hunden til Ulf Erlandsens familie. De ringte Falken hver dag, men fikk beskjed om at den ikke var kommet inn. Det viste seg likevel at hunden hadde sittet i Falkens bur i fire dager! - Rutinene bør skjerpes. Dette ansvaret er for stort til å stikkes under en stol, sier veterinæren.
FOTO: ØRJAN DEISZ