• Gjengangerne tar opp mye ressurser hos politiet, men det er god samfunnsøkonomi å dømme dem så raskt som mulig, sier politiadjutant Trond Høvik.

— Jeg kjenner ikke til noen andre i Norge som er dømt like hyppig som Kim Aron Eriksen. Så vidt jeg vet er det ingen andre personer som har så mange dommer på så få år, sier Høvik, som var aktor i saken mot Kim Aron fredag. Kim Aron Eriksen er en typisk gjenganger i rettssystemet. Kim Aron kjenner de fleste arrestforvarerne og politijuristene. Høvik møtte som aktor mot Kim Aron for tredje eller fjerde gang.

— Ideelt sett burde Kim Aron hatt et behandlingsopplegg som fungerte. Generelt kan jeg si at en del av de gjengangerne vi har med å gjøre har så store problemer i forhold til rus at frivillige behandlingstilbud ikke fungerer. Tvangstiltak kan være et alternativ, sier Høvik. Kim Aron ble denne gangen dømt for tyveri av en håndveske og en lommebok.

— Vi prøver å ta gjengangerne på første forhold, og gjennom varetekt og rask dom forebygger vi flere vinningsforhold. Dette er god samfunnsøkonomi, fordi det er en stor kostnad for samfunnet å ha folk ute som begår kriminalitet daglig, sier Høvik.

Fengselsstraffer skal fungere avskrekkende slik at den dømte ikke begår ny kriminalitet.

— Fengselsoppholdene til Kim Aron fungerer ikke som annet enn kortvarige opphold fra livet på gaten, sier Kim Arons forsvarer, advokatfullmektig Jørgen Riple.