• Konklusjonen som takstnemnda har kommet frem til, er en stor skam. I husleieloven står det at det ikke er lov å ta urimelig høy husleie. Det sier lederen av Leieboerforeningen i Bergen, Stig Høisæther.

— Dersom vurderingen blir gjeldende, får huseiere full mulighet til å bestemme hvor mye de skal ta i husleie og når de skal øke husleien. Loven som hindrer huseiere å ta urimelig høy husleie betyr ikke noe lenger, sier han.Han mener dette vil ramme de med lavest betalingsevne.- Jeg reagerer mest på at de økte takstene rammer mennesker som er pleietrengende. Den gir også uttrykk for at leietakere må styre unna byretten, sier Høisæther.- Svært ofte er det personer som ikke har råd til å kjøpe egen bolig som må ut på leiemarkedet. I Bergen er det 35 000 utleieenheter. Når huseiere kan få ta så mye i leie som de selv vil, kommer det til å føre til større fattigdom, sier Høisæther.