— Jeg vil tro at når myndigheten fratar autorisasjonen så innebærer det en forventning om at vedkommende ikke skal kunne fortsette som før, sier Aanonsen.

Psykolog Rune Amundsen hevder overfor BT at han akter å fortsette som før, men da som terapeut.

Aanonsen sier psykoterapi ikke er noen beskyttet metode, eller underlagt norsk lovgivning.

— I prinsippet kan hvem som helst utføre psykoterapi. Ingen kan forhindre at Amundsen fortsetter som terapeut. Men jeg tar det som en selvfølge at Statens Helsetilsyn og Fylkeslegen følger opp denne saken, sier Aanonsen.

— At psykoterapi kan utføres av hvem som helst er et dilemma. Dette er et spørsmål norske myndigheter bør se nærmere på, sier Aanonsen.