• Dette må og vil prestene protestere mot. Bjørgvin bispedømmeråd løper fra sitt arbeidsgiveransvar.

Dette hevder lederen i Fana lokallag av Den norske kirkes Presteforening, Bjørn Mo, overfor Bergens Tidende. Mo, som en av Bjørgvinprestenes mest profilerte tillitsvalgte, reagerer sterkt på brevet bispedømmerådet har sendt til prestene.

— Det Bjørgvin bispedømmeråd nå gjør er å ta ansvar for økonomien, men ikke for prestene. De løper fra arbeidsgiveransvaret. Istedenfor å pålegge prestene lokalt finne ut hvordan de kan redusere aktiviteten, burde bispedømmerådet synliggjøre problemet med eksempelvis å vedta stenging av kirkene en søndag hver måned. Selv er jeg overbevist om at mange kirker i Bjørgvin kan bli stengt for høymesser på søndager og brudevigsler på lørdager med det opplegget man nå ber oss følge, sier Mo, som er kapellan i skjold menighet i Bergen.

Hans egen situasjon er et godt eksempel på hva mange prester nå opplever. De fem siste ukene har Mo måttet vikariere for soknepresten i Skjold. Nå er han selv sykemeldt på grunn av arbeidsbelastningen. Resultatet er at Skjold menighet midlertidig betjenes av en teologisk student.

Mo regner også med sterke reaksjoner blant sine kolleger på at Bjørgvin bispedømmeråd ikke vil opprette nye prestestillinger i år.