• Jeg kan ikke se at polititjenestemennene på noen som helst måte kan klandres for det tragiske som skjedde, sier advokat Einar Drægebø.

Han representerer de to polititjenestemennene som prøvde å stoppe 29-åringens villmannsferd. De to valgte å søke advokathjelp etter at det ble klart at SEFO ville etterforske ulykken ved Klokkarvik.

Drægebø mener 29-åringen ikke ble forfulgt på det tidspunktet han krasjet i fjellknausen.

— Politiet er forpliktet til å forsøke å stanse trafikanter som er til fare for øvrig ferdsel. Patruljen hadde imidlertid valgt å avslutte forsøket lenge før ulykken skjedde. Dermed var det ikke snakk om noen forfølgelsessituasjon, mener Drægebø.