Den gamle skokjøpmannen har satt opp et regnskap som han mener er et av de styggeste eksempler på avtalebrudd i norgeshistorien:

— I perioden fra 1967 til 2000 ble det innbetalt 2000 milliarder kroner til Folketrygdfondet som skulle være til våre pensjoner. Staten har utbetalt 1520 milliarder, dermed «mangler» det 480 milliarder. Det er jo vi, arbeidstakere og arbeidsgivere, som har betalt inn til vår egen pensjon som har rett til de pengene. Men staten bruker våre penger til formål som ikke var med i avtalen. Vi betaler inn etter avtale, men staten har redusert utbetalingene. Vi får ikke 67 prosent, men 51 prosent av snittlønn! Dette tyveriet skal vi ikke finne oss i s ier Kjell Moberg (bildet).

To er to, ikke en

— Også på andre måter blir vi seniorer diskriminert. Samordning av pensjon til ektefeller og samboere reduserer utbetalingen med 25 prosent. Dette er kriminelt. Har vi betalt for 2 - skal vi ha for 2. Basta! At stortingsrepresentanter, statsråder og høyesterettsdommere får som avtalt, viser at de vet hva de gjør.

— Hva kan man gjøre med dette, da?

En avtale er en avtale. For å si det enkelt, vi må få en pensjonsavtale som er til å forstå. Du og jeg skal vite hva vi får når vi forlater yrkeslivet. I dag er det knapt noen som greier å finne ut hva pensjonen engang skal bli.

Kjell Moberg vil påvirke politikerne til å skape en rettferdig og enkel pensjonsavtale.

Som leder for Bergen Senior Høyre, akter han å sette disse spørsmål på den politiske dagsorden. Bergen Senior Høyre har ca. 340 medlemmer i dag. Moberg har som mål å doble dette antallet innen han gir seg.

Han har også tatt mål av seg å skape flere seniorgrupper rundt om i fylket.

— Det er kun gjennom partipolitisk deltagelse at vi får styrke til å påvirke morgendagens politikk. Det er slutt på den tiden da pensjonistene bare var brukbare på valgdagen for å stemme. Vi må inn der vedtak fattes, sier Moberg.

Klager og syter

— Det er mye syting og klaging fra de eldre i samfunnet?

— Er det ikke rart at i dette, et av verdens rikeste land, klager alle grupper? Selv journalistene streiket i år. De eldre er av naturlige grunner de eneste som klager på pensjonene. Av tilsvarende naturlig grunn er det også vi som er de største forbrukerne av vårt helsevesen, og derfor vet mest om dette. Mange har det meget godt, men det er svært berettiget på vegne av alle som lider i helsekø, som ikke får omsorg eller smertelindring, eller der hvor ensomhet er det største problemet, at vi som friske tar deres sak opp. Og - pensjonen! Det er ikke mulig å leve bare på minstepensjon. Det er ikke et verdig liv, sier Moberg. Han har mye mer på han skulle ha sagt om arbeidslivet som ikke har bruk for femtiåringer, om bypolitikk, om besøkstjeneste og skattesystemet:

— Tenk om vi kunne fått en honnørskatt. De som egentlig kunne pensjonere seg, burde oppmuntres til å stå lenger i arbeidslivet ved å se skatt, lønn og pensjonspoeng sammen. En honnør for hvert ekstra år man står på.

Det er absurd at vi mangler arbeidskraft, samtidig som våre ledige eldre blir flere og flere og har den laveste gjennomsnittsalder noensinne. Vi kan løse mange problemer ved å gjøre det lønnsomt å stå noen år ekstra i jobben. De som ønsker å bli pensjonister som avtalt, må få bli det, sier Kjell Moberg.