— Det ble avtalt et møtested, men ingen dukket opp. Vi har aldri kommet noe lenger med saken, sier lensmannen.

Hvem som sto bak truslene, sa telefonsamtalen ikke noe om, men den settes i sammenheng med den årelange konflikten mellom svigerfar og svigersønn.

Lensmannen avviser derimot at bevæpnet politi har vært hjemme hos svigerfaren, slik han selv forteller til BT.

Lensmannen bekrefter de øvrige opplysningene BT har innhentet, og beklager at saken ikke er avklart tidligere.

— Men dette er en meget komplisert sak, hvor vitnene ikke akkurat er snakkesalige. Det eneste sikre sporet vi har, er bildet som ble levert inn, sier lensmannen.

Han bekrefter at politiet fikk et tips om at det var bestilt torpedo på svigersønnen, og at beløpet som ble nevnt var 200.000 kroner.

Han bekrefter også at både svigerfar og svigersønn er avhørt, men at man ikke er kommet noe lenger med saken.

— Vi skulle ønske at vi var kommet lenger, men vitnene ønsker ikke å si så mye. De har også moderert seg i forhold til det vi først fikk vite, sier lensmannen.

Saken blir nå prioritert og man satser på en endelig avklaring i løpet av noen uker.