• Jeg ønsker rettferdighet og at dette ikke må skje igjen, sier butikkeier Ali Burhan til bt.no.

I retten hevdet han at entreprenøren ikke sa noen ting da han inspiserte butikkens bakrom før rivningslykken i Lars Hilles gate.

— Han ba om å få se bakrommet. Etterpå gikk han, uten å si noe som helst om at noe skulle rives senere på dagen, forklarte butikkeier Ali Burhan i Bergen byrett tirsdag.

Fikk varsel

Like etter modererte han seg noe.

— Det kan være at jeg ikke skjønte hva han sa, eller at jeg ikke hørte det. Men jeg kan ikke huske at han sa noe slikt, hevdet Burhan. Andre dag av rettssaken skal blant annet belyse hvorvidt butikkeieren fikk varsel om rivingen eller ei, og om han i så fall forsto beskjeden.

— Jeg oppfattet at butikkinnehaveren kanskje ikke forsto norsk så veldig godt, forklarte politiets spesialmedarbeider Christensen som var på ulykkesstedet.

Butikkeieren

Både aktorat og forsvar vurderer etter Christensens vitneforklaring å kalle inn ytterligere et vitne fra politiet som skal ha snakket med butikkinnehaveren umiddelbart etter rivningsulykken.

Dagens andre vitne var butikkeier Burhan.

Administrator ønsket først å teste vitnets språkkunnskaper, og ba derfor rettens tolk om ikke å bistå vitnet før det ble nødvendig. Aktor Helge Vigerust ba vitnet fortelle om ulykkesdagen.

— Han som sitter der, (peker ut hovedentreprenøren, journ.anm.) kom inn i butikken i 12-tiden og ba om å få se bakrommet. Han sa det så greit ut, så gikk han. Han sa ingenting. Etter det kom det ingen. Jeg fikk ikke noe beskjed om hva som skulle skje. Jeg har heller ikke fått noe skriv tidligere, hevder vitnet.

Butikkeieren forteller at bakrommet ble brukt til lager og kjøkken, med to stoler og et bord.

— Forklarte han hvorfor han måtte se rommet?

Spurte aktor Vigerust.

— Nei. Han var der bare fire-fem minutter. Det kurdiske vitnet har hittil forklart seg nesten fullstendig uten hjelp av tolk.

Rundt klokken 17.30 kom to kunder fra Voss til butikken. De to kjøpte frukt og dro til Haukeland. De kom tilbake til butikken en halvtime senere. Butikkeieren forteller at han da hadde laget mat på kjøkkenet like før.

— Lyset i bakrommet var på da jeg laget maten. Jeg slo ikke av lyset da jeg gikk ut i butikken igjen. Det var fire-fem lyspærer på, hevdet vitnet.

De to besøkende er i fasteperioden, og ber om å få litt vann. Ifølge eieren får de to gå inn på bakrommet.

— Ble du med dem inn i kjøkkenet?

— Ja. Men jeg måtte gå ut i butikken igjen etter noen minutter fordi det kom kunder. Ulykken skjedde rett etter at jeg var kommet ut fra bakrommet.

Butikkeieren leier lokale i Lars Hilles gate, og hadde drevet butikken i bare ti dager før ulykken inntraff.

— Fikk du noe beskjed fra utleier om rivingen? ville Vigerust vite.

— Nei.

— Sa entreprenøren til deg at det ikke måtte være folk i bakrommet?

— Nei, det kan jeg ikke huske at han gjorde. Jeg har tenkt mye igjennom samtalen for å huske mest mulig, men det kan jeg ikke huske. Det er mulig at jeg ikke skjønte hva han sa, eller at jeg ikke hørte det.

— Ville du ha tort å være i kjøkkenet om du visste at det skulle rives noe i bakgården?

— Nei, selvfølgelig ikke.

— Ville aktor vært der? la byrettsdommer Torkildsen lakonisk til.

36-åringen fikk etter hvert tidvis hjelp av tolk, men klarte seg rimelig bra språklig i retten.|

Vitnet ga i retten utløp for stor frustrasjon over rivningsmannskapenes fremgangsmåte.

— De må jo komme inn før de setter i gang og gi ordentlig beskjed, og de må jo sende ut skriv på forhånd. Jeg var ny i bygget, hvordan skulle jeg vite alt? Hvis de fortsetter å rive på denne måten, hvem blir da den neste som dør?

Flere vitner vil bli avhørt utover dagen. Onsdag møter den overlevende fra ulykken i retten, sammen med den omkomnes etterlatte.