I går startet rettssaken mot Guttormsen og kameraten, som i tillegg er tiltalt for falsk forklaring.

Men saken synes nå å dreie seg om mer enn de to tiltalte. Sentralt står nåværende Kripos-sjef Ola Thune og førstestatsadvokat i Hordaland, Walter Wangberg, som begge må møte som vitner i saken.

De to har tidligere vært i tottene på hverandre, ikke minst da Thune kom tilbake som leder for mordkommisjonen i Kripos, etter en tilværelse som privatetterforsker. En retur Wangberg hadde liten sans for.

Kritisk rapport

Bakgrunnen var blant annet Thunes rolle som privatetterforsker i Lindås-drapet, og uttalelser blant annet om Orderud-saken.

Thunes etterforskning i Lindås-saken endte opp i en 154 siders lang rapport, som BT har fått tilgang til. Her kommer han med krass kritikk av politiets etterforskning, i en sak de selv har uttalt ikke er endelig oppklart. I konklusjonen heter det:

«De nye opplysningen som er fremkommet under den private etterforskningen tilsier at det ikke kan være Truls Guttormsen som har begått drapet av Yngve Elvik, idet han har alibi».

Videre heter det:

«En samlet vurdering tilsier etter min mening at drapet på Elvik er begått av andre enn Truls Guttormsen ... Politiet bør iverksette ny etterforskning med henblikk på dette», skriver Thune, og viser til et påstått narkoopplegg drapskvelden.

Bortsett fra et par avhør har politiet virket lite interessert i å foreta nye etterforskningsskritt.

— Jeg står for det jeg har sagt og gjort, men ønsker ikke å gi noen kommentar før jeg har vitnet, sier Ola Thune til BT.

Det samme svaret gir førstestatsadvokat Wangberg.

- Thune burde tiltales

Guttormsens forsvarer, advokat Odd Drevland, mener det er et bevisst trekk fra påtalemyndigheten å ta ut tiltale for falsk anklage.

— Er dette riktig burde også Thune være på tiltalebenken, for medvirkning til falsk forklaring. Det er han som har fått de to tiltalte til å forklare seg. Dette er blitt en rettssak som synes å være en del av et maktspill i politi- og påtalesystemet, sier Drevland.

Han stiller seg undrende til hva påtalemyndigheten vil oppnå med en sak mot Guttormsen.

— Uansett om han skulle bli dømt eller ikke, så vil det ha lite å si for en mann som soner en rettskraftig dom på 18 års fengsel. Denne saken hadde aldri blitt brakt for retten, hadde det ikke vært for at Ola Thune er engasjert. Det er tydeligvis ikke alle som godtar at han er tilbake i politiet, sier Drevland, med klar adresse til Wangberg.

Det var han som beordret straffeforfølgelse av Guttormsen og kameraten for falsk anklage og falsk forklaring.

Aktor i saken, statsadvokat Jarle Golten Smørdal avviser at de har en skjult agenda.

— Det er tatt ut tiltalte for falsk anklage og falsk forklaring fordi det dreier seg om en svært alvorlig sak, sier Smørdal.

MAKTSPILL: Drapsdømte Truls Guttormsen (t.h.) er tiltalt for falsk drapsanklage. - En rettssak som virker å være en del av et maktspill i politi- og påtalesystemet, sier advokat Odd Drevland (t.v.). Her et bilde fra da Lindåsdrapet var for retten i 2001.<p/> ARKIVFOTO: KNUT STRAND