• Økonomi må vi ofte vurdere, men ikke opp mot sikkerhet. Alt som går på liv og helse, det kan vi ikke prioritere ned, sier politimester Vidar Refvik.

Refvik har ikke fått satt seg inn i saken om 22-åringen, men sier på generelt grunnlag at politiet har et ansvar for varetektsfanger som kommer på sykehus.

— Hva vi gjør, kommer an på hva han er varetektsfengslet for. To forhold spiller her inn, bevisfaren og gjentakelsesfaren. Hva vi foretar oss er helt avhengig av hvilken person vi har å gjøre med og hvilke forbrytelse det er snakk om. Er det snakk om en vinningsforbryter som ligger med to brukne ben, er behovet for vakthold ganske lite.

— Men her er det snakk om en voldsforbryter, dømt for voldtekt og varetektsfengslet for drapsforsøk.

— Når det gjelder voldsforbrytelser, og det er fare for at vedkommende kan gjøre skade på andre, må vi sikre oss at vedkommende ikke kan gjøre dette. Men også her kan omstendigheter rundt saken gjøre at vi ikke bruker vakt. Vi kan for eksempel vite noe om i hvilke spesielle situasjoner vedkommende blir voldelig, sier Refvik.

— Forstår du at sykehuset i denne saken har vansker med å akseptere at politiet ikke ville la det følge med egen politivakt?

— Jeg har vanskelig for å vurdere det, i og med at jeg ikke har gått inn i saken, og vet hva vedkommende har gjort og i hvilke situasjoner han opptrer voldelig. Politiet foretar en vurdering ut fra kunnskap, og vi har normalt et godt grunnlag for slike vurderinger fordi vi kjenner vedkommende. Det kan godt tenkes at andre kan vurdere en konkret situasjon annerledes, og det skjer fra tid til annen. Det er et problem som har eksistert i alle de 30 årene jeg har vært politimann, sier Refvik.