• Geir Sælevik hadde tjent enormt på å legge saken bak seg da den ble henlagt i 1996. I stedet har han gjort den til sitt livsverk.

Det hevdet førstestatsadvokat Walter Wangberg i sin prosedyre for Sunnhordland forhørsrett i går. Han mener retten må avvise erstatningskravet på til sammen 3,16 millioner kroner som Sælevik og hans kone har anlagt mot staten.

Videre mener han at kravet er altfor høyt, og at staten ikke kan være erstatningspliktige for utgifter i tiden etter politiets opprinnelige henleggelse av sedelighetssaken i 1996.

Tilspissing

Førstestatsadvokaten antydet også at Sælevik er langt mer opptatt av å kjøre de ansvarlige til veggs enn hva sunt er.

— Situasjonen mellom partene i denne saken har tilspisset seg over år, ved en voldsom mistenkeliggjøring av politi og påtalemyndigheten fra Sælevik og hans støttespillere. Han hadde tjent enormt på å prøve å legge denne saken bak seg. Det kan virke som om Sælevik er blitt offer for sitt eget engasjement, sa Wangberg i retten.

Advokat Arvid Sjødin har liten sans for en slik argumentasjon:

— Det er ikke rart Sælevik er besatt av saken sin når han opplever å bli overkjørt nærmest hver eneste dag. Han ville gått til grunne om han hadde akseptert den første henleggelsen og gått rundt i hjemkommunen stemplet som voldtektsforbryter.

Siktet eller ei?

Hele erstatningssaken står og faller nå på spørsmålet om Sælevik har vært siktet eller ei. Hvis retten kommer til at politiet har siktet ham, må den tilkjenne erstatning.

Wangberg er overbevist om at så ikke er tilfelle.

— Sælevik har aldri vært pågrepet eller siktet. At en lensmannsbetjent i et avhør ga ham rettigheter som siktet, er ikke tilstrekkelig, sa Wangberg.

I tillegg mener han at det ikke har betydning at politiadvokat Harald Bilberg i flere påtegninger omtaler Sælevik som siktet.

På den andre siden av rettssalen satt Sjødin og ristet på hodet.

— At politiet ikke følger regelverket, skal da ikke gå ut over Sælevik, protesterte kjendisadvokaten høylytt.

- Frihetsberøvelse

Han fastholdt i sin prosedyre at den nå 45 år gamle lastebilsjåføren ble utsatt for frihetsberøvelse av politiet før avhør, og at han dermed var å anse som pågrepet.

Sjødin mener også at det er andre forhold i saken som medfører siktelse. Overfor retten gjorde han et vesentlig poeng av at Sælevik faktisk ble siktet og tiltalt i en volds- og trusselsak som Sæleviks søster anmeldte i 1994, samtidig med de påståtte sex-overgrepene.

— Loven er slik at hvis du blir anmeldt for flere forhold i et og samme sakskompleks, og du blir siktet for noen av dem, så er du i realiteten siktet for alle forholdene på grunn av sammenhengen, hevdet Sjødin.

Volds- og trusselsaken endte med frifinnelse, fordi verken fornærmede eller hennes advokat møtte i retten.

Ikke optimistisk

Geir Sælevik og hans kone, Inger Johanne Dybvik, venter nå på dommen fra tingrettsdommer Jan Ivar Brønn, som ventes å være klar om noen uker. De var begge svært lettet da retten ble hevet i går ettermiddag, men ingen av dem våget å være ubetinget optimistiske.

— Saken har gått greit og ryddig for seg. Men jeg er litt frustrert over at retten ikke lot meg få belyse sakens fulle bredde, sier Sælevik, og viser til at dommer Brønn torsdag hindret ham i å fortelle detaljer rundt familiens forhold til lensmannskontoret.

— Tror du dette er siste gang du møter førstestatsadvokat Wangberg i retten?

— Nei, det har jeg ingen tro på. Denne saken vil nok bli anket uansett utfall, tror Sælevik.