— Et slikt forbud vil svekke hele tanken bak prinsippet om offentlighet. Dessuten kan det være nyttig at publikum får anledning til å vurdere juryens sammensetning. Men pressen bør samtidig opptre forsiktig, fordi dette er personer som ikke selv har søkt offentlighetens lys. Hvis jurymedlemmene føler ubehag på grunn av identifiseringen, må pressen ta det på alvor, mener Kokkvold.

Generalsekretæren har fulgt pressedekningen av de tre store drapssakene som preger nyhetsbildet for tiden, men har ikke registrert noen store overtramp.

— Hittil har jeg ikke sett noen eksempler som jeg har reagert veldig på. Jeg har heller ikke hørt at identifiseringen har skapt noen form for ubehageligheter for jurymedlemmer, sier Kokkvold.