• Dette er en ny seier for vassdragsvernet og en riktig avgjørelse av olje- og energiminister Olav Akselsen, sier leder Erik Solheim i Norges Naturvernforbund i en kommentar til regjeringens avgjørelse om å skrinlegge utbyggingen av Hattebergvassdraget i Rosendal.

-Regjeringens vedtak om å stanse nettopp denne utbyggingen er viktig av flere grunner. Ikke noe sted i landet forenes kulturvernet og naturvernet som i Rosendal. En kraftutbygging ville ikke bare ødelagt fossenaturen og inngangsporten til den foreslåtte Folgefonna nasjonalpark, men også opplevelsen av baroniet i Rosendal. Det er dessuten viktig å få fram at Hattebergvassdraget er vernet og at en utbygging ville blitt sett på som et angrep mot verneplanen for vassdrag, sier Erik Solheim.