— Det synes som vi stadig sover trygt i Norge, sier professor Svein Sjøberg ved Universitetet i Oslo til Bergens Tidende. Han er en av de i Europa som særlig har fulgt flukten fra realfagene de siste tiår. At interessen blant unge i Norge for fagene nå stuper sterkere enn før, overrasker ham ikke. Men han er dypt bekymret fordi andre land griper saken an på en helt annen offensiv måte enn Norge.

— Finland har et omfattende nasjonalt handlingsprogram for å stimulere interessen for realfag. Fra høyeste politiske hold er saken satt på dagsorden. Finland satser på en høyteknologisk økonomi, påpeker Sjøberg.

Han sukker oppgitt over Norge: - I vårt land er alle fag like viktige. Vi stoler vel på olje, gass og fisk, sier han.

Svein Sjøberg peker på ulike årsaker til utviklingen. Naturvitenskapens ”heltestatus” har bleknet. Mange opplever dem som kalde og autoritære. Opprørerne velger andre fag. I en tid der børsmeklere og fotballsparkere vasser i penger, endres verdier.

Da EUs ministre for forskning, teknologi og utdanning forleden drøftet fremtidens utfordringer, hadde Svein Sjøberg laget bakgrunnsdokumentet. Der peker han på at vi må gå bak skolesystemet og satse på mange veier samtidig. Og her må satses over en lang periode.