• Jeg vet at det er gjort forsøk på å lage et kjempenummer av denne saken. Noen er på rådmannsjakt, sier Terje Søviknes og sikter til hovedtillitsvalgt Jonny Christensen.

Søviknes mener dette ikke er en sak politikere skal bry seg med.

— Jeg synes det er bortkastet å bruke tiden på dette. Dette er en sak for administrasjonen, sier ordfører Terje Søviknes.

Han er en ivrig forsvarer av å gi kommuneansatte fordeler andre ikke har.

— Er disse avtalene problematisk i forhold til prinsippet om fri konkurranse?

— Nei, aktørene er allerede konkurrenter. De må tåle å konkurrere om de store kundene også.

— Her har ikke vilkårene vært like.

— Gruppen som har sett på dette har ment at det ene er å foretrekke fremfor det andre.

— Er det ikke en politisk oppgave å sørge for like konkurranseforhold?

— Det viktigste for oss politikere er å beslutte om vi skal ha slike fordeler for våre ansatte. Det mener jeg vi skal ha, sier Søviknes.