Normann skyter aldri opp raketter selv. Det interesserer ham ikke, men han ser at veldig mange andre har stor glede av det. Derfor ønsker ikke ministeren i Arbeids— og administrasjonsdepartementet et totalforbud mot fyrverkeri.

— Gleden ved fyrverkeri veier tyngre enn de negative tingene som skjer, og vi skal ha veldig tungtveiende grunner for å ha et nasjonalt forbud, sier Normann, men legger til at det er mulig å ha bestemte, avgrensete utskytingssteder, og forby fyrverkeri i områder der brannvesenet mener det er en fare for bebyggelsen.

Normann tror at et forbud vil føre til stor ulovlig import av fyrverkeri, blant annet fra Sverige.

— Men er det ikke et problem at såpass mange ikke følger de reglene som er omkring oppskyting av fyrverkeri?

— Det er forferdelig viktig at folk får god opplæring i bruken av fyrverkeri. Det kan nok bli bedre, sier Normann.

Mye tyder på at han har rett. Statsråden påstod nemlig mot slutten av samtalen at privatpersoner har lov å skyte opp raketter hele året i Norge. Det stemmer ikke. Ifølge Direktorat for brann- og elsikkerhet (DBE) er det bare lov til å skyte opp raketter mellom 18.00 og 02.00 nyttårsaften.

Likevel blir det skutt opp raketter helt fra første salgsdag, 27. desember, til langt inn i det nye året. Det har byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen lagt godt merke til. Hun vil ta fyrverkeri som tema opp til ny debatt nå som brannsjef Helge Eidsnes uttrykker et ønske om totalforbud.

— Totalforbud virker voldsomt, men vi må selvfølgelig høre på hva brannsjefen i byen sier, og ta dette alvorlig. Vi må prøve å komme frem til noen gode løsninger. Jeg vil gå veldig hardt inn for at utsalgstiden skal begrenses bare til nyttårsaften og dagen før. Da får vi slutt på oppskytingen gjennom hele julen, sier byrådslederen.

Hun er åpen for å ha et offentlig fyrverkeri som et alternativ til det private.

— Men vi kan selvfølgelig ikke ha det overalt, og da blir det mange som ikke får sett noe fyrverkeri nyttårsaften, sier Strøm-Erichsen.

Da BT var i kontakt med politiet i 22-tiden nyttårsaften hadde de hatt 80 utrykninger siden 27. desember på grunn av uvettig bruk av fyrverkeri. Da nyttårsaften var over hadde politiet rykket ut 107 ganger, og de hadde hatt mer enn 200 henvendelser om uvettig bruk av fyrverkeri.