• Dette er omtrent en avskjedssøknad, spør du meg. Slik reagerer Frps Liv Røssland på bergensbudsjettet.

Byrådets budsjett fremkalte ikke engang begeistring i egne rekker. Opposisjonen dømmer budsjettet noe og ned. Det går mot en het budsjetthøst for byrådet.

— Dette er åpenbart ikke noen invitasjon til samarbeid, sier Monica Mæland, Høyre. Med kutt i rammetimetall, nedlegging av aldershjem og skoler, og varsel om økt eiendomsskatt sier det seg selv at ingen partier står i kø for å støtte byrådets forslag til budsjett. Men før jul må byrådet ha skaffet støtte fra minst ett parti for å få budsjettet igjennom i bystyret. Trolig er det Høyre som i første omgang blir forhandlingspartner. Men veien frem til enighet er kronglete.

Nådeløs kritikk

Som en ilter skolelærer refser Mæland byrådet som dogmatiske og ute av stand til å se nye løsninger.

— Når de ikke engang vil se på dette med konkurranseutsetting og heller vil skjerme de ansatte enn tjenestene, ja da er det Kommuneforbundet, og ikke Arbeiderpartiet, som styrer denne byen, sier Mæland.

Tross harde ord mot økt eiendomsskatt og færre timer til skolene, nedlegging av aldershjem og tømming av fond til Hardangerbro, smeller ikke Mæland døren helt igjen for samtaler med byrådet.

— Vi har alle et ansvar, men jeg tror dette kan bli veldig vanskelig, sier Mæland.

Høyre vil kreve at byrådet både ser på mer konkurranseutsetting og på om noen av kommunens virksomheter kan selges.

BKK, Gaia Trafikk, Bergen Kino, Fløibanen AS og Bergen Interkommunale Renholdsverk (BiR) er bedrifter Høyre gjerne ser at kommunen selger seg ned i.

Et absolutt krav fra partiet er at eiendomsskatten ikke økes.

Ikke gjort jobben

I fjor var det Fremskrittspartiet som reddet budsjettet i land for byrådet. I år er støtten fra ytterste høyre lengre unna.

— Det er helt uakseptabelt for Fremskrittspartiet at byrådet ikke skjermer eldre omsorgstrengende og barn. Når man stenger syke- og aldershjemsplasser og reduserer på rammetimer, har man ikke gjort jobben sin, sier gruppeleder Liv Røssland.

Fremskrittspartiet vil gjennomføre langt mer drastisk kutt på andre sektorer.

— Vi vil kutte drastisk i kulturbudsjettet. Og selge kunst og kommunale eiendommer. På den måten kan vi bygge opp fonds og bruke avkastningene til drift.

Liv Røssland sier hun tror det er lite sannsynlig at det er Frp som ender opp som støtteparti for byrådet i år.

Alvorlig bekymret

Ragnhild Hedemann i SV reagerer først og fremst på kuttene som rammer skole.

— Skolekuttene er det minst akseptable. Kuttene i rammetimer fører til at man i hver klasse har 2,5 timer mindre å rutte med. Det betyr at man ikke har råd til å dele opp klassen. De elevene som ikke klarer å følge tempoet i en hektisk skolehverdag kommer til å lide. Jeg er alvorlig bekymret, sier Hedemann.

Hun karakteriserer forslaget om å legge ned tre skoler som uakseptabelt.

— Byrådet har ikke beregnet merutgiftene til skoleskyss og heller ikke utgiftene for lokalsamfunnene ved at skolene legges ned. Flere barn i hver avdeling i barnehagene, nedlegging av aldershjem og utsettelse av innflytting til egen bolig for psykisk utviklingshemmede, vekker heller ikke begeistring.

— Dette er et farlig budsjett, mener Hedemann. De omstridte forslagene om å tappe Hardangerbro-fondet og krever mer i eiendomsskatt nikker Hedemann derimot anerkjennende til.

Sammen med RV's Torstein Dahle oppfordrer hun til opprør mot staten.

— Vi kan ikke finne oss i at kommunen blir behandlet på denne måten. Vi får altfor lite penger.

Svett for Ohnstad

Høsten blir svett for Arbeiderpartiets Terje Ohnstad. Han får jobben med å sikre flertall for et budsjett opposisjonspartiene helst ikke vil ta i. Han konstaterer at byrådet ikke har lagt inn noe handlingsrom.

— Byrådet har strukket inntektssiden så langt som mulig. Her er det ikke mye mer å hente, sier Ohnstads umiddelbart etter at budsjettet er presentert for bystyret.

— Her blir det komplisert å finne friske penger, sier Ohnstad og legger til:

— Men vi er takknemlig for alle nye forslag.

TOMMELEN NED: Monica Mæland (H).
FOTO: KRISTIAN JACOBSEN