• Nynazister oppsøker skoler der det er mobbing og konflikter, sier Kent Lindahl. Han tror på regjeringens kamp mot mobbing.

I ni år var Kent Lindahl en fryktet nynazist. I dag er han daglig leder i organisasjonen Exit i Sverige, som arbeider mot nazisme og rasisme. Han mener bekjempelse av mobbing og konflikter i skolen er nøkkelen for å forhindre rekruttering til nasjonalistiske miljø. I dag skal han delta på en konferanse om dette temaet i Bergen.

— Nynazistene rekrutterer barn fra elleve- tolv års alderen. Særlig mobbeofre er enkle å rekruttere, fordi de leter etter aksept og et fellesskap. Mer enn femti prosent av nazilederne i Sverige, har bakgrunn som mobbeofre, sier Lindahl. Han ble selv mobbet på skolen, og ser at historien fremdeles gjentar seg gang på gang.

— De oppsøker skoler som har problemer med mobbing og gjengkonflikter. Når svenske barn organiserer seg, gjør etniske grupper det også. Dermed har man en spiral som avler vold.

- Må involvere foreldrene

Det er nå ni måneder siden regjeringen og flere samarbeidspartnere underskrev et manifest mot mobbing. Målet er en nulltoleranse mot mobbing, og synlige resultater innen to år.

— Man kan forebygge nynazisme og rasisme med langsiktig planlegging. Ingenting oppstår plutselig. Det er snakk om en langvarig prosess som må involvere hele skolen, også foreldrene. Og viktigst av alt - vi må begynne tidlig. Jeg har hørt lærere som sier mobbing er en naturlig del av oppveksten, sier Lindahl.

400 kommuner deltar

Statsråd Kristin Clemet var foredragsholder på konferansen i går.

— Det er ikke realistisk å tro at det ikke skal finnes mobbing innen to år. Men vi skal se en reduksjon i antall saker, og se en positiv utvikling, sa statsråden. Oppskriften hennes er et bredt fokus på problemet, der både lærere, elever og foreldre bidrar. Alle skoler skal ha en beredskapsplan i tillegg til å drive forebyggende arbeid. Hvorvidt satsingen lykkes, er det for tidlig å si noe om.

— Tilstansdsrapportene er ganske oppmuntrende. Vi vet ikke om tiltakene virker, men aktiviteten er veldig høy, ser Clemet. 400 kommuner deltar i kampen mot mobbing.

— Personlig har jeg stor tro på at hver skole har et regelverk som skal følges opp. Brudd på reglene som er utarbeidet i fellesskap, må etterfølges av sanksjoner. I tillegg skal de enkelte instansers ansvar i forhold til mobbing avklares.

Lindahl har tro på regjeringens opptrapping.

— Det viktigste er å ha fokus på problemet. Så kan man diskutere hvilke virkemidler som skal brukes. Det krever tid og ressurser, sier Lindahl.

ADVARER: Kent Lindahl advarer mot mobbing, som han mener avler vold og nynazisme.<p/>FOTO: TOR HØVIK